Objectenhandboek BGT

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt dé gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale kaart) van heel Nederland. Alle fysieke objecten in Nederland zoals gebouwen, wegen, water, en groen zijn eenduidig vastgelegd in de BGT.

Objectenhandboek Basisregistratie Grootschalige Topografie

Aan elk object zijn specifieke kenmerken te koppelen. De bronhouders leveren deze objecten volgens standaarden aan. Sommige bronhouders leggen meer details vast: de IMGeo laag. Dit is detailinformatie over het object. Bestaat een weg bijvoorbeeld uit asfalt of klinkers? En liggen er verkeersdrempels of niet? Door dit conform standaarden te doen, zijn die gegevens in verschillende werkprocessen herbruikbaar.

Per object is een apart informatieblad opgenomen waarin aangegeven is hoe het object geregistreerd en bijgehouden gaat worden in de BGT applicatie. Op de bijgevoegde foto is aangegeven hoe de objectafbakening is. Bij elk object is op het informatieblad een CODERING / KENMERKPUNT opgenomen. Dit laat zien welke lijn/grenscodering wordt gebruikt met daarachter het identificerende kenmerkpunt.

Download het objectenhandboek BGT (pdf, 23,2 MB).

Uw Reactie
Uw Reactie