Samen sneller klimaatbestendig
Fotograaf: Peter Lous
Samen sneller klimaatbestendig

We werken in Apeldoorn onder andere aan een groenere binnenstad. Het Stadspark van Apeldoorn. De komende jaren zullen we hier ook aanpassingen maken om de stad beter bestand te maken tegen bijvoorbeeld hitte en droogte.

Het klimaat verandert. Wat doen we daaraan in Apeldoorn?

We werken in Apeldoorn aan een groenere binnenstad: het Stadspark van Apeldoorn. We maken de stad beter bestand tegen bijvoorbeeld hitte en droogte.

Steeds meer overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zijn actief aan de slag met klimaatadaptatie. Ze werken aan een gezamenlijk doel: zorgen dat Nederland in 2050 weerbaar is tegen klimaatverandering. Ze ontwerpen wijken en woningen die bestand zijn tegen hitte, droogte en wateroverlast, en nog veel meer. Dat doen ze op basis van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In Apeldoorn werken we daarom samen met verschillende Nederlandse organisaties en gemeenten. Om kennis en krachten te bundelen en samen sneller klimaatbestendig te worden.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Europese subsidie vanuit het Life fonds.

We werken in Apeldoorn onder andere aan een groenere binnenstad. Het Stadspark van Apeldoorn. De komende jaren zullen we hier ook aanpassingen maken om de stad beter bestand te maken tegen bijvoorbeeld hitte en droogte. Lees verder over het Stadspark van Apeldoorn.

Wilt u meer weten over het project LIFE-IP Klimaatadaptatie? Kijk dan op de website van het Kennisportaal Klimaatadaptatie.

Apeldoorn is verantwoordelijk voor het ‘tandwiel’ Bewustwording & Urgentiebesef.
Apeldoorn is verantwoordelijk voor het ‘tandwiel’ Bewustwording & Urgentiebesef. Illustrator: Project Life-IP Klimaatadaptatie

Samenwerking

Samen sta je sterker. Als gemeente werken we samen met verschillende partners. En we zijn actief in meerdere samenwerkingsverbanden. Zo dragen we een steentje bij aan nationale en internationale projecten.

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Of heeft u een vraag?

Neem contact op

Meer samenwerking

Uw Reactie
Uw Reactie