Stadspark van Apeldoorn
Illustrator: Buro Sant en Co
Stadspark van Apeldoorn

De komende 15 jaar verandert de binnenstad van Apeldoorn tot het Stadspark van Apeldoorn. We rollen een groene loper uit: het hart van de stad wordt een groene en levendige ontmoetingsplek. Een aangename plek om te wonen, werken, winkelen en verblijven, alle dagen van de week.

De binnenstad van Apeldoorn verandert in het Stadspark van Apeldoorn

Apeldoorn. Een prettige groene gezinsstad op de overgang van de Veluwe naar de IJsselvallei. Een stad met een groot aanbod aan bovenregionale voorzieningen, grote werkgevers en een koninklijk randje. Een stad met een centrum met veel kansen voor verbetering. Apeldoorn staat net als veel andere steden voor een aantal grote opgaven. Zo verandert de manier waarop we winkelen, groeit de behoefte aan woningen in de binnenstad en kampen we met effecten van de klimaatverandering.

De toekomst van de binnenstad van Apeldoorn

Hoe lijkt het u om te winkelen, wonen, werken en recreëren in een unieke binnenstad waar de Veluwe voelbaar is? Met meer planten en dieren, maatregelen voor klimaatadaptatie en een beter en gezond leefklimaat? Waar het bruist en ontmoeting op allerlei manieren centraal staat. Een binnenstad met de Apeldoornse identiteit die past bij de hoofdstad van de Veluwe. In het ontwikkelperspectief binnenstad (pdf, 12.4 MB) ‘het Stadspark van Apeldoorn’ staat dit centraal.

Het ontwikkelperspectief binnenstad geeft richting aan en inspiratie voor de plannen voor de binnenstad en beschrijft hoe we de binnenstad gaan veranderen in het Stadspark van Apeldoorn met aandacht voor wonen, werken, maken, leren en recreëren. Met het groen en water als verbindende factor. Zo verbinden wij de spoorzone, kanaalzone en het centrum aan elkaar en ontstaat er een nieuwe binnenstad: Het stadspark van Apeldoorn.

Wat hebben we voor ogen?

  • Een binnenstad die een aantrekkelijke verblijfsplek wordt, met het karakter van een stadspark. Dat betekent meer groen, meer biodiversiteit en meer aandacht voor ontmoeting en verblijven.
  • De winkelfunctie van de binnenstad verandert en er komen nieuwe functies bij (combinatie van wonen, werken, winkelen en recreëren);
  • Eén identiteit en gezicht van de binnenstad van Apeldoorn als onderscheidend en herkenbaar merk naar buiten. Apeldoorn is bijzonder en uniek, groen en royaal. Met onze sterke punten en eigenschappen onderscheiden we ons van andere steden.
afbeelding van een gebouw in de binnenstad van apeldoorn
Grote Markthof zoals het nu is. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Concept voorlopig ontwerk Grote Markthof
Concept voorlopig ontwerp Grote Markthof, mei 2024. Illustrator: Okra

Het Stadspark van Apeldoorn: meer dan groen alleen

Het ontwikkelperspectief gaat verder dan alleen maar het aanbrengen van meer groen in de binnenstad. Er speelt veel meer in een hart van de stad. Het ontwikkelperspectief gaat ook over het creëren van nieuwe plekken voor werk en onderwijs, ruimtelijke kwaliteit, een gezondere leefomgeving en schone mobiliteit. Want een binnenstad met een omgeving die groener, duurzamer en aantrekkelijker is om te wonen, werken, leven en beleven, vraagt iets van het verkeer in de binnenstad. Onze ideeën hierover hebben we vastgelegd in een mobiliteitsvisie. Wilt u meer lezen over de mobiliteitsvisie voor onze binnenstad? Kijk dan op de pagina mobiliteitsvisie binnenstad.

Het Stadspark van Apeldoorn in de Omgevingsvisie

Het ontwikkelperspectief ‘Het Stadspark van Apeldoorn’ is onderdeel van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie beschrijft hoe Apeldoorn zich richting 2040 gaat ontwikkelen. De Apeldoornse binnenstad maakt hier een belangrijk deel van uit. Daarom is voor dit gebied een eigen ontwikkelperspectief uitgewerkt.

Foto van de Kanaalstraat in Apeldoorn
Kanaalstraat zoals het nu is. Fotograaf: Peter Lous
Concept voorlopig ontwerp van de Kanaalstraat
Concept voorlopig ontwerp Griftpark - Hofstraat-Kanaalstraat, mei 2024. Illustrator: Okra

Lijnen in het park

Apeldoorn is ontstaan langs historische lijnen. En al zijn ze de afgelopen jaren minder zichtbaar geworden, ze bepalen nog steeds de hoofdstructuur van onze stad. We herstellen deze hoofdstructuur niet alleen, maar koppelen deze ook aan de huidige ontwikkelingen. Denk aan  detailhandel, mobiliteit, de klimaatopgave, mooiere openbare ruimtes en de behoefte aan meer woningen. Dat komt terug in diverse grote projectontwikkelingen  in het centrum. Zoals het Stadspark Oranjerie, de Korenpassage, de KPN Hof en De Ambacht Ook werken wij aan de drie stadsparkprojecten: GriftparkParkstraat en Grote Markthof

Gebiedsprofielen in het park

In de binnenstad bestaat de wens om winkels beter te verdelen door de stad, of door woningen te kunnen toevoegen waar dat nu nog niet kan. We vragen vastgoedeigenaren om samen na te denken over bijvoorbeeld de aanpassing van leegstaande panden naar woningen. Ook op deze manier werken we aan nog meer mooie en functionele plekken in onze binnenstad Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en bureau Ginder hebben we gebiedsprofielen opgesteld voor het centrum in. Lees meer over de gebiedsprofielen van het centrum.

Concept schetsontwerp Parkstraat-Zuid, mei 2023
Concept schetsontwerp Parkstraat-Zuid, mei 2023. Illustrator: Buro Sant en Co

De toekomst van Apeldoorn maken we samen

Het Stadspark van Apeldoorn maken we samen. We vragen partners als woningbouwcorporaties, investeerders, bedrijven, organisaties en natuurlijk inwoners mee te werken in de realisatie van dit ‘plan’. Juist met alle partners in de stad komen we tot de invulling en uitwerking van Het Stadspark van Apeldoorn. Van november 2022 tot april 2023 hebben we bijvoorbeeld hard gewerkt aan de invulling en uitwerking van de eerste 3 projecten: Grote Markthof, Griftpark en Parkstraat-Zuid.

Kijk op stadspark.apeldoorn.nl voor meer informatie. Inmiddels zijn twee van deze projecten (Grote Markthof en het Griftpark) uitgewerkt in een concept voorlopig ontwerp.

Nieuwbouw en ontwikkeling

Apeldoorn is een gemeente in beweging. We onderhouden en ontwikkelen onze stadsdelen en dorpen, waardoor we allemaal zo fijn mogelijk in onze gemeente kunnen wonen, werken en leren. Apeldoorn ontwikkelt!

Meer informatie

Meer informatie

Wilt u het laatste nieuws in uw mailbox ontvangen?

Abonneer u dan op de binnenstad nieuwsbrief.
Andere vragen, opmerkingen of tips kunt u mailen naar binnenstad@apeldoorn.nl.

Meer nieuwbouw en ontwikkeling

Uw Reactie
Uw Reactie