Vrijwilligersverzekering

Bijna 40% van alle Apeldoorners doet vrijwilligerswerk. Belangrijk werk dat niet alleen onbetaald is, maar ook risico's met zich mee brengt. Om er zeker van te zijn dat organisaties en hun vrijwilligers voldoende verzekerd zijn, heeft de gemeente Apeldoorn een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Alle vrijwilligers in de gemeente Apeldoorn zijn automatisch verzekerd.

Lees meer

De VNG Vrijwilligers­verzekering verzekert vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke stagiairs en jongeren die deelnemen aan projecten in het kader van een maatschappelijke diensttijd. Vrijwillige politie en brandweer hebben geen dekking. 

In Nederland doet u samen met ruim 4 miljoen anderen op allerlei gebied belangeloos werk. U bent bijvoorbeeld:

  •  Vrijwilliger bij een sportvereniging
  •  Voorleesmoeder op een basisschool
  •  Collectant voor een goed doel
  • Mantelzorger
  • Of u schenkt koffie in een verzorgingstehuis

Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer

Schade die u hebt ondervonden tijdens het uitoefenen van uw vrijwilligerswerk meldt u via een schadeaangifteformulier. Nadat u dit formulier heeft ingevuld (met uitzondering van punt 1) kunt u dit formulier en de in het formulier gevraagde bijlagen opsturen naar vrijwilligersverzekering@apeldoorn.nl

Kijk voor meer informatie op de website van Centraal Beheer

Uw Reactie
Uw Reactie