Collectevergunning

Collecteren is het inzamelen van geld of goederen óf hiervoor een tekenlijst aanbieden voor een liefdadig of ideëel doel. Ook het aanbieden van goederen of diensten voor ditzelfde doel, is een vorm van collecteren. Voor een groot deel van de collectes binnen de gemeente - zoals collectes in besloten kring - is een vergunning niet verplicht. In sommige gevallen wel.

 
Duur 2 weken
Kosten Éénmalige vergunning € 21,09
Lees meer

U kunt uw collectevergunning uiterlijk 3 weken van te voren online aanvragen. De afhandeling van uw aanvraag duurt 2 weken. U ontvangt van ons een brief met het besluit.

Éénmalige vergunning € 21,09

U hebt een collectevergunning nodig in onderstaande situaties:

  • Plaatselijke instellingen: wanneer u wilt collecteren in meerdere dorpen of stadsdelen
  • Landelijke instellingen: wanneer u wilt collecteren in een zogenaamde vrije periode in het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving. De landelijke instellingen die collecteren volgens het collecterooster van het CBF hebben geen gemeentelijke vergunning nodig.
Uw Reactie
Uw Reactie