Voornemen tot ruiming van afstandsgraven op de begraafplaats Wenum 2024

De gemeente Apeldoorn maakt bekend dat door de rechthebbenden van de volgende graven afstand is gedaan van de rechten op die graven op de begraafplaats Wenum.

De gemeente Apeldoorn maakt bekend dat door de rechthebbenden van de volgende graven,

2e klasse nrs. 317, 386, 425 3e klasse nrs. 313, 467 4e klasse nrs. 233, 334 afstand is gedaan van de rechten op die graven op de begraafplaats Wenum.

Wij zijn voornemens om, met toepassing van de Wet op de Lijkbezorging en de Beheersverordening Begraafplaatsen 2018, artikel 21 en 22, over te gaan tot ruiming van deze graven. De betreffende graven die geruimd worden zijn gemarkeerd met een bordje en rode sticker.

De daadwerkelijke ruiming zal een jaar na deze openbare kennisgeving plaatsvinden.
Na verloop van tijd worden de geruimde graven als nieuwe graven uitgegeven.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsenadministratie, bereikbaar onder nummer 055-5801724.

Uw Reactie
Uw Reactie