Verklaring huwelijksbevoegdheid

De huwelijksbevoegdheidsverklaring is een internationaal document waarin staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U heeft deze verklaring alleen nodig als hier specifiek om wordt gevraagd. De verklaring is na afgifte 6 maanden geldig.

 
Meenemen Zie aanvragen
Kosten  € 29,00 voor de verklaring huwelijksbevoegdheid - liever PIN dan contant.
Lees meer

Ongehuwdverklaring

De ongehuwdverklaring is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP). Op het uittreksel staat aangegeven wat uw burgerlijke staat is. Het uittreksel vraagt u aan bij uw woongemeente of bij een RNI-gemeente als u in het buitenland woont. Het uittreksel is voor een persoon.

Verklaring van huwelijksbevoegdheid

Deze verklaring heeft u alleen nodig als hier speciaal om gevraagd wordt. U vraagt de verklaring aan bij uw woongemeente. Op de verklaring staan alle gegevens van u beiden. Het is niet mogelijk om de verklaring van huwelijksbevoegdheid voor een persoon af te geven. Woont u in het buitenland? Vraagt de verklaring van huwelijksbevoegdheid aan bij uw laatste woongemeente in Nederland.

Om voor een verklaring van huwelijksbevoegdheid in aanmerking te komen heeft tenminste één van u beiden de Nederlandse nationaliteit. De verklaring van huwelijksbevoegdheid is na afgifte zes maanden geldig.

U kunt de verklaring van huwelijksbevoegdheid op twee manieren aanvragen:

Balie

Maak online een afspraak om de verklaring van huwelijksbevoegdheid aan te vragen.

Neem mee naar de afspraak:

  • kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van beiden
  • geboorteakte van beiden (alleen als u in het buitenland bent geboren)
  • een uittreksel van uw woongemeente waarin uw burgerlijke staat en uw nationaliteit vermeld staat
  • bewijsstukken van ontbinding / beëindiging van een vorig huwelijk (als u eerder gehuwd bent geweest)

Als alles klopt krijgt u de verklaring direct mee.

Schriftelijk

Stuur onderstaande documenten per aangetekende post naar de gemeente op:

  • kopie identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van beiden
  • geboorteakte van beiden (alleen als u in het buitenland bent geboren)
  • een uittreksel van uw woongemeente waarin uw burgerlijke staat en uw nationaliteit vermeld staat
  • bewijsstukken van ontbinding / beëindiging van een vorig huwelijk (als u eerder gehuwd bent geweest)

Gemeente Apeldoorn
t.a.v. Team Burgerzaken
Postbus 9033
7300 ES Apeldoorn

Wij sturen de verklaring samen met uw documenten en een nota naar het door u opgegeven adres.

De verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,00.

Uw Reactie
Uw Reactie