Kunstgrasfonds

Uit het kunstgrasfonds verleent de gemeente renteloze leningen voor de aanleg van kunstgrasvelden. De regeling is er voor voetbalverenigingen en hockeyverenigingen

Lees meer

Een subsidie is een aanspraak op geld van de gemeenschap. Het gaat meestal om een eenmalig bedrag dat je daarom ook steeds weer opnieuw moet aanvragen. Met dat bedrag levert de aanvrager een bijdrage om het vastgestelde beleid van de gemeente te realiseren. Bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, sport, kunst en cultuur, integratie en recreatie.

Het kan gaan om organisaties en voorzieningen waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert, zoals sportverenigingen, de bibliotheek of peuterspeelzaal. Ook kleinschalige initiatieven van bewoners of stichtingen worden ondersteund als ze passen binnen het beleid.

Elke soort subsidie kent eigen ‘spelregels’. Zoals de hoogte van het bedrag, de manier waarop je het aanvraagt en de manier waarop je moet aantonen dat je het geld juist besteed hebt.

Hoe hoger het bedrag, hoe meer regels en controlemomenten.

Het kunstgrasfonds valt onder de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur. Het is een renteloze geldlening voor de aanleg van een kunstgrasveld. De regeling is vooral bestemd voor voetbal- en hockeyverenigingen en bij uitzondering voor andere sporten.

Denkt u erover na om een aanvraag in te dienen? De beleidsadviseur sport van de gemeente Apeldoorn ondersteunt u daarbij graag. U kunt een afspraak met hem maken, via gemeente@apeldoorn.nl of bellen met telefoonnummer 14 055.

Uw Reactie
Uw Reactie