Evenementensubsidie

Voor het organiseren van een evenement in de gemeente Apeldoorn kunt u evenementensubsidie aanvragen. Meer informatie vind u hier.

 
Duur U krijgt in maart informeel bericht (mondeling of per e-mail) en in april formeel schriftelijk bericht (per post) of uw subsidieaanvraag is toegekend of afgewezen.
Lees meer

U kunt voor 2022 alleen nog een subsidie voor springplankevenementen aanvragen. U kunt hiervoor maximaal € 2.500 subsidie aanvragen. Deze aanvraag kunt u maximaal 16 weken voorafgaand aan uw evenement indienen, zolang het totale beschikbare budget voor springplankevenementen in 2022 niet vergeven is. Voorwaarden vindt u terug in de Subsidieregeling Evenementen.

Toegekende subsidies

De evenementensubsidies voor publieksevenementen in 2022 zijn toegekend. De volgende evenementen ontvangen een evenementensubsidie:

 
Bevrijdingsfestival Apeldoorn € 20.000,00
Bijenmarkt Uddel € 1.000,00
Cultuur bij je Buur € 3.000,00
De Langste Platenmarkt € 2.500,00
Drakenbootfestival € 57.000,00
FilmOase € 7.500,00
Jazz in the Woods € 30.000,00
Jeugdronde van Apeldoorn € 2.500,00
Koningsdag Oranjefeesten € 21.600,00
Open Monumentendagen € 7.500,00
Openlucht Filmfestival € 20.000,00
Paardenspektakel Beekbergen € 25.000,00
Prinsennacht en Koningsdag € 28.920,00
Roots in the Woods € 17.500,00
Royal Winter € 35.000,00
Street Painting Festival € 10.000,00
Theater op 't Zand € 5.000,00
Toevallig Gelukkig € 1.248,00
Stoomtrein Evenementen € 7.500,00
Sinterklaasintocht € 30.415,00
Wandel4daagse € 12.500,00
Wielerweekend € 40.000,00
Zeepkistenrace Festival € 23.500,00
Terrassenparade € 4.000,00
Klarenbeekse Vakantiespeelweek € 1.800,00
On The Move € 2.500,00
Schik Festival € 2.500,00
Kerkproeverij € 1.000,00

Het subsidieplafond voor publieksevenementen in 2023 is vastgesteld op € 326.140,00, waarvan € 293.526,00 voor reguliere publieksevenementen en € 32.614,00 voor springplankevenementen. 

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor reguliere publieksevenementen is 1 november 2022. 

Heeft u in 2023 een evenementensubsidie ontvangen van € 10.000 of meer. Dan dient u  uiterlijk 12 weken na het plaatsvinden van het evenement een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Bij dit verzoek dient u de volgende documenten toe te voegen:

  • Een aanvraag waarin u het college van B&W verzoekt om de subsidie voor het uw evenement vast te stellen.
  • Een verslag van de verrichte activiteiten; het activiteitenverslag moet een beschrijving van de gevolgde werkwijze en de behaalde resultaten bevatten.
  • Een financieel jaarverslag dat een staat van baten en lasten omvat, een balans en toelichtingen daarop. In de balans dienen uitgaven vanaf € 2.000 nader gespecifieerd te worden. Tevens dient inzicht te worden gegeven in de algemene reserve. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Michaela Luttenberg, Programmamanager gastheerschap & evenementen, bereikbaar van ma t/m do via m.luttenberg@apeldoornpartners.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie