Evenementensubsidie

Voor het organiseren van een evenement in de gemeente Apeldoorn kunt u evenementensubsidie aanvragen. Meer informatie vind u hier.

 
Duur U krijgt in maart informeel bericht (mondeling of per e-mail) en in april formeel schriftelijk bericht (per post) of uw subsidieaanvraag is toegekend of afgewezen.
Lees meer

U kunt op dit moment gen evenementensubsidie meer aanvragen voor evenementen in 2024. Deze aanvraag moest u vóór 1 november 2023 indienen. U kunt nog wel een subsidie voor springplankevenementen aanvragen. U kunt hiervoor maximaal € 2.500 subsidie aanvragen. Deze aanvraag kunt u maximaal 16 weken voorafgaand aan uw evenement indienen, zolang het totale beschikbare budget voor springplankevenementen in 2024 niet vergeven is. Voorwaarden vindt u terug in de Subsidieregeling Evenementen.

Toegekende subsidies

De evenementensubsidies voor publieksevenementen in 2023 zijn toegekend. De volgende evenementen ontvangen een evenementensubsidie:

 
Naam evenement Subsidie in €
Bevrijdingsfestival 20.000,00
Buitenfilm 5.000,00
Cultuur Bij Je Buur 4.000,00
Drakenbootfestival 47.000,00
Fotofestival 6.500,00
Internationale Vierdaagse Apeldoorn 12.000,00
Jazz In The Woods 27.500,00
Langste Platenmarkt 5.000,00
Lepeltje Lepeltje 5.000,00
Open Monumentendagen 7.500,00
Openlucht Filmfestival 18.000,00
Paardenspektakel Beekbergen 21.000,00
Roots In The Woods 18.000,00
Sinterklaas Intocht 32.000,00
Stadsoase 5.000,00
Terrassenparade 6.000,00
VSM Stoomtreinevenementen 6.000,00
Weekend Van Apeldoorn 30.000,00
Wintersferen 30.000,00
Zeepkistenfestival 20.000,00

Het subsidieplafond voor publieksevenementen in 2024 is vastgesteld op € 280.000,00, waarvan € 252.000,00 voor reguliere publieksevenementen en € 28.000,00 voor springplankevenementen.

De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen voor reguliere publieksevenementen is voor 1 november 2023.

Heeft u in 2024 een evenementensubsidie ontvangen van € 10.000 of meer. Dan dient u uiterlijk 12 weken na het plaatsvinden van het evenement een verzoek tot vaststelling van de subsidie in. Bij dit verzoek dient u de volgende documenten toe te voegen:

  • Een aanvraag waarin u het college van B&W verzoekt om de subsidie voor het uw evenement vast te stellen.
  • Een verslag van de verrichte activiteiten; het activiteitenverslag moet een beschrijving van de gevolgde werkwijze en de behaalde resultaten bevatten.
  • Een financieel jaarverslag dat een staat van baten en lasten omvat, een balans en toelichtingen daarop. In de balans dienen uitgaven vanaf € 2.000 nader gespecifieerd te worden. Tevens dient inzicht te worden gegeven in de algemene reserve. Het financieel verslag sluit aan op de begroting waarvoor subsidie is verleend.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Michaela Luttenberg, Programmamanager gastheerschap & evenementen, bereikbaar van ma t/m do via m.luttenberg@apeldoornpartners.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie