Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur

Apeldoornse sportverenigingen kunnen op basis van de Ondersteuningsregeling Sportinfrastructuur in aanmerking komen voor een eenmalige investeringsbijdrage (voor investeringen in de eigen sportaccommodatie, waaronder energiebesparende maatregelen), een renteloze lening voor de aanleg van een kunstgrasveld, een gemeentegarantie voor een geldlening bij een bank en het ontvangen van een rentesubsidie voor die lening.

Lees meer

Vanaf 1 mei 2022 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de subsidieronde 2022.

In het subsidiebesluit dat u ontvangt, wordt aangegeven of u verplicht bent de subsidie te laten vaststellen. In dat geval controleert de gemeente achteraf of u de subsidie heeft gebruikt voor het doel waarvoor u die heeft aangevraagd en gekregen en of u aan alle voorwaarden heeft voldaan.

U dient zelf online een verzoek voor subsidievaststelling in, samen met getekende offertes of facturen. Dat doet u 12 weken nadat de activiteiten waarvoor de subsidie is toegekend is gerealiseerd. U krijgt dan van ons een vaststellingsbesluit.

Uw Reactie
Uw Reactie