Incidentele subsidie

Organisaties/particulieren kunnen subsidie aanvragen voor eenmalige initiatieven die bijdragen aan een van de beleidsdoelen van de gemeente. Hebt u een goed initiatief en valt dit niet onder de al bestaande regelingen?

Lees meer

U kunt met bovenstaande knop de subsidie online aanvragen. 

Met de knop 'subsidie vaststellen' kunt u een verzoek indienen tot het vaststellen van de subsidie. Ook kunt u hiermee een verzoek tot uitstel van de vaststelling mee indienen. 

Uw Reactie
Uw Reactie