Plaatsing ondergrondse container

Vindt u dat er in uw buurt te weinig containers staan? Of zijn de containers vaak vol? Dan kunt u de gemeente vragen hiernaar te kijken.

Soms kunnen we bestaande containers vaker legen of kunt u een minicontainer aan huis nemen. In een enkel geval is het nodig een extra ondergrondse afvalcontainer te plaatsen.

Uw Reactie
Uw Reactie