Lening toekomstbestendig wonen

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, klaar voor de toekomst, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten bij de gemeente.

Lees meer

U verklaart bij het invullen van de aanvraag dat:

 • u bekend bent met de voorwaarden van de lening toekomstbestendig wonen (pdf, 83 kB);
 • u bekend bent met de voorwaarden van SVn (waaronder dat SVn een BKR-toetsing zal uitvoeren).
 • u weet dat we de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kunnen intrekken, als aan één of meer voorwaarden van de gemeentelijke verordening niet wordt voldaan;
 • de werkzaamheden waarvoor u de lening aanvraagt nog niet gestart zijn;
 • de nieuwe voorzieningen aan de woning worden aangebracht volgens de geldende vergunningen;
 • dat u pas met de werkzaamheden begint als de bouw- en/of monumentenvergunningen definitief verleend zijn;
 • de bij de aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • u toegang verleent aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente) die belast is met controle.

Wilt u energie besparen of aanpassingen doen in huis, zodat u daar kunt blijven wonen als u ouder wordt? Dan kunt u een aantrekkelijke lening afsluiten voor het verbeteren van uw huis.

U kunt de lening toekomstbestendig wonen gebruiken als u maatregelen voor energiebesparing en levensloopbestendig wonen tegelijk uitvoert. Door alle leningen voor het verbeteren van woningen in één regeling aan te bieden, hoeft u niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als u uw woning wilt aanpassen.

De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn:

 • Energie
 • Levensloopbestendigheid
 • Funderingsherstel
 • Asbestsanering

Een investering voor ‘levensloopbestendig wonen’, ‘asbestsanering’ of ‘funderingsherstel' moet u altijd combineren met één energiebesparende of -opwekkende maatregel.

Voor deze regeling is er een subsidieplafond van 3.500.000,00 euro vastgesteld voor de periode 2023 t/m 2025. Als dit plafond is bereikt wordt de aanvraag geweigerd.

U kunt de lening online aanvragen met bovenstaande knop.

Uw Reactie
Uw Reactie