Afkoppelen met Regenton

Hieronder geven we de voorwaarden voor het afkoppelen met een regenton.

Regenton

U wilt gaan afkoppelen m.b.v. een regenton. Het plaatsen van alleen een regenton is niet voldoende.

Zoals op de website is weergegeven dient u globaal rekening te houden met 20 liter berging per afgekoppelde vierkante meter dakoppervlak. De berging zit dan deels in de regenton. Het overige deel van de berging dient dan op de locatie waar de overloop van de regenton naar toe loopt, gerealiseerd te worden.

De overloop vanuit de regenton is essentieel omdat de ton vol kan raken. De overloop zorgt ervoor dat het overtollige water vanuit de regenton kan afstromen naar bijvoorbeeld uw tuin. Om de berging te realiseren, kan de tuin licht worden verlaagd of kan de overloop worden geleid naar een grindbed of groenstrook. Het is belangrijk dat de locatie waar de overloop op uitkomt geschikt is om het water in de grond te laten infiltreren. Meer informatie hierover is te vinden op de website onder het kopje "bovengronds“ en “ondergronds”. De overloop mag niet afstromen richting het bestaande riool, anders wordt het oppervlak niet afgekoppeld van het riool.

Vulautomaat

Het is niet toegestaan om de overloop van de regenton te realiseren met behulp van een vulautomaat. Een vulautomaat leidt het regenwater de ton in en voert het overtollige water af via de regenpijp zodra de ton vol is. Hierdoor stroomt het resterende regenwater alsnog het riool in, waardoor er geen sprake is van afkoppeling. Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op de subsidieregeling voor het afkoppelen van hemelwater.

Uw Reactie
Uw Reactie