Milieu

Onze producten en diensten die vallen onder het thema milieu vindt u hier. Zo kunt u een bijvoorbeeld bodemonderzoek laten doen of leest u meer over afvalwaterlozing.

Alle producten onder Milieu

Afvalwaterlozing

Bij activiteiten zoals schoonmaakwerkzaamheden of voedselbereiding kan afvalwater vrijkomen. Dit geldt voor zowel particulieren als bedrijven. Aan het lozen van afvalwater zijn voorwaarden verbonden. Welke dat zijn ligt aan de mate van vervuiling. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in 3 besluiten. In specifieke situaties moet u uw afvalwaterlozing bij ons melden.

Besluit bodemkwaliteit

In het Besluit bodemkwaliteit staan regels voor de toepassing van bouwstoffen, grond en baggerspecie in of op de bodem en kwaliteitseisen voor de uitvoering van de bodemwerkzaamheden. Past u bouwstoffen, grond of baggerspecie toe dan meldt u dit vooraf.

Bodemloket

Informatie over bodemverontreinigingen binnen de gemeente Apeldoorn is in te zien via de landelijke website Bodemloket.nl.

Bodemonderzoek

Wanneer u wilt bouwen of een perceel wilt kopen kan het noodzakelijk zijn een bodemonderzoek uit te laten voeren. Met een bodemonderzoek laat u de kwaliteit van de bodem onderzoeken. U hebt (eventueel) een bodemonderzoek nodig als u een perceel wilt (ver)kopen, als u als bedrijf een milieuvergunning aanvraagt of melding indient en de bodemkwaliteit moet laten onderzoeken of als u een omgevingsvergunning of wijziging van een bestemmingsplan aanvraagt.

Uw Reactie
Uw Reactie