Subsidie bijzondere bomen

Apeldoorn kent ongeveer 6000 Bijzondere bomen. Daarvan is ongeveer de helft in particulier eigendom. Als eigenaar van één of meerdere Bijzondere bomen kunt u subsidie aanvragen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden en voor boomtechnisch onderzoek.

Lees meer

Staat op uw grond één of meerdere Bijzondere bomen, dan kunt u subsidie aanvragen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden. En voor boomtechnisch onderzoek aan uw Bijzondere boom. Met als doel de instandhouding van de boom en daarmee het monumentale groene karakter van Apeldoorn.

Beheer en/of onderhoudswerkzaamheden

Voor werkzaamheden nodig voor de instandhouding van uw Bijzondere boom, kunt u maximaal 50% subsidie krijgen, met een maximum van €500 per Bijzondere boom. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend boomverzorgingsbedrijf. U kunt deze vinden op de website van de bomenstichting, indien u voorkeur geeft aan een ander bedrijf dient de uitvoerende medewerker in het bezit te zijn van een geldig European Tree Worker certificaat.

De boomspecialist van de gemeente beoordeelt uw subsidieaanvraag. U dient de kosten van de werkzaamheden zelf voor te financieren.

Boomtechnisch onderzoek

Voor het laten doen van boomtechnisch onderzoek kunt u subsidie krijgen, met een maximum van €500,- per Bijzondere boom. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd boomverzorger of boomverzorgingsbedrijf. Het gaat dan om onderzoek om de veiligheid van de boom en de directe omgeving te kunnen vaststellen of om vast te stellen welke beheermaatregelen nodig zijn voor het behoud van de boom. Het betreft hier een onderzoek en geen reguliere boomveiligheidscontrole of snoeiadvies. Een aanleiding van dit onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat er paddenstoelen op de boom groeien, of dat er holten of scheuren in de boom zitten.

U dient de kosten van het onderzoek zelf voor te schieten.

Vraag advies vooraf 

Wij raden u aan om voorafgaand aan de werkzaamheden te informeren of er nog subsidie voor het lopende jaar beschikbaar is. En of de door u geplande werkzaamheden/onderzoek hiervoor in aanmerking komen. Dit kan via bijzonderebomen@apeldoorn.nl. U krijgt dan advies van de behandelend boomspecialist van de gemeente.

Verdere toelichting en uitzonderingen kunt u vinden in de subsidieregeling.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de boomspecialist via bijzonderebomen@apeldoorn.nl.

  • U bent eigenaar van een boom die de status 'Bijzondere boom' heeft:

Bent u eigenaar van een boom die aan deze kenmerken voldoet, maar nog niet de status 'Bijzondere boom' heeft? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de boomspecialist via bijzonderebomen@apeldoorn.nl. Hij of zij neemt uw verzoek in behandeling en zal uw verzoek bij een positieve beoordeling aan het college voorleggen. Na besluitvorming door het college en ter inzagelegging, komt u in aanmerking voor de subsidieregeling.

Het college van burgemeester en wethouders kan Bijzondere bomen aanwijzen. Deze bomen zijn minimaal 80 jaar oud, waardevol voor ecologie of cultuurhistorie, beeldbepalend of belangrijk voor de instandhouding van de soort. Zij zijn beschermd via de APV van de gemeente en het bestemmingsplan dan wel het omgevingsplan.

Uw Reactie
Uw Reactie