Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

Gebiedsparticipanten kunnen jaarlijks subsidie aanvragen.

Lees meer

In Apeldoorn en de dorpen zijn mensen die graag hun steentje bijdragen aan de samenleving. Mensen die invloed willen uitoefenen op het beleid. En op hun leefomgeving. Om te zorgen dat deze vitaal blijft of vitaler wordt. Deze mensen ondersteunen we graag.

Voor actieve bewoners, verenigingen en dorps- en wijkraden die zich met enige regelmaat inzetten voor Apeldoorn is er daarom de subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Met deze regeling ondersteunen we belangrijke vrijwilligersnetwerken en sleutelfiguren in de wijk. 

Via de regeling Gebiedsparticipatie is onder andere subsidie verleend voor bewonersavonden, jaarlijkse ouderen- en jongerenactiviteiten, onkosten voor belangenvertegenwoordigers, wijkkranten en buurthuisactiviteiten.

Het doel van de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is het stimuleren, verbreden en uitbreiden van participatie in en vanuit gebieden, zodat gemeente en inwoners samen werken aan vitale straten, buurten, wijken en dorpen.

De subsidie wordt verleend voor (een specifiek doel in) een bepaald gebied, maar ook voor partijen die zich gemeentebreed voor een onderwerp inzetten. Ook andere mensen moeten er enthousiast over zijn en het idee of de activiteiten steunen. Of, als u bijvoorbeeld hun belangen wilt vertegenwoordigen, er actief mee instemmen dat u dat voor hen doet en zij dus uw achterban vormen.

Het gaat om een bijdrage aan de vitaliteit van een gebied. En om het algemeen belang. Het is niet de bedoeling dat er commerciële winst wordt gemaakt. Lees voor meer informatie de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie door.

Subsidie wordt aangevraagd per gebied. Dat kan een straat zijn, of een dorp, maar ook heel Apeldoorn.

In 2023 is voor deze subsidieregeling in totaal € 325.000,- beschikbaar en bedraagt de subsidie per aanvraag maximaal € 5.000,-.

Subsidie wordt aangevraagd per kalenderjaar. In principe vóór 1 november van het voorafgaande jaar. Als de aanvraag vóór 1 november binnen is heeft u vóór 1 januari de reactie binnen. Later aanvragen kan ook maar dan is niet zeker of er nog geld beschikbaar is.

De toegekende subsidie wordt in één keer uitbetaald. In de toekenningsbrief die u ontvangt staat of daar verdere voorwaarden of verplichtingen bij gelden.

Uw Reactie
Uw Reactie