Ondersteuning inwonersinitiatieven

Heeft u een idee voor een initiatief waarmee we Apeldoorn een stukje mooier, leuker, beter of socialer maken? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

 
Benodigd Ingevulde checklist (pdf, 730 kB)
Lees meer

Het behandelen van uw aanvraag duurt maximaal acht weken. Heeft u zes weken na uw aanvraag nog geen reactie ontvangen? Neem dan contact met ons op via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl of via het telefoonnummer 14055.

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een initiatief voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • Meer mensen zijn enthousiast over uw initiatief, er is dus breed draagvlak voor uw idee.
 • De aanvrager levert zelf, bijvoorbeeld in de vorm van tijd, een bijdrage aan het initiatief.
 • Iedereen kan meedoen aan het initiatief.
 • Het initiatief wordt niet al door anderen uitgevoerd in hetzelfde gebied waar u aan de slag wilt.
 • De aanvrager zorgt, bijvoorbeeld met crowdfunding, voor cofinanciering.
 • Het initiatief sluit aan bij het beleid dat ook in overleg met inwoners is opgesteld over het gebied waarin het initiatief zich afspeelt, de initiatievenmakelaar zal dit voor u toetsen.
 • Er is nog niet eerder subsidie ontvangen voor het initiatief.

Aanvullende voorwaarden voor grotere initiatieven

Voor grotere initiatieven, waarvoor meer dan € 2.500 subsidie wordt aangevraagd, gelden aanvullende voorwaarden:

 • Het initiatief draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de participatie van inwoners en/of aan de gezondheid van inwoners met een ondersteuningsbehoefte
 • Het initiatief is vernieuwend en aanvullend op het huidige aanbod

Twijfelt u of uw idee in aanmerking komt en wilt u de mogelijkheden met iemand bespreken? Neem dan contact op met de initiatievenmakelaar. Zij is bereikbaar via initiatievenmakelaar@apeldoorn.nl of via telefoonnummer 14 055.

Besteding en termijn subsidie

Een aantal kosten mag u niet in rekening brengen. Dit zijn:

 • Kosten voor eten en/of drinken, tenzij deze uitgaven nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en/of het doel van het initiatief te bereiken.
 • Structurele kosten voor huisvesting en beheer en onderhoud van onroerend goed.
 • Uitgaven in de vorm van een financiële vrijwilligersvergoeding.
 • Niet noodzakelijke of buitensporige kosten.

Subsidietermijn

De gemeente verleent voor maximaal drie jaar subsidie. Als u langer financiering nodig hebt, vragen wij u op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen. De initiatievenmakelaar kan u daar over adviseren.

Heeft u een idee voor een initiatief waarmee we Apeldoorn een stukje mooier, leuker, beter of socialer maken? Dan komt u misschien in aanmerking voor subsidie.

Stappenplan subsidie aanvragen

Het aanvragen en toekennen van de subsidie gebeurt in een aantal stappen:

 1. Download de checklist voor de aanvraag van subsidie voor inwonersinitiatieven (pdf, 730 kB). Vul deze in en sla het op uw eigen computer op.
 2. Vraag met bovenstaande knop de subsidie online aan. Stuur de checklist mee.
 3. Een commissie van ambtenaren vanuit verschillende disciplines beoordeelt uw aanvraag. Als overschrijding van het beschikbare budget dreigt, weegt de commissie aanvragen tegen elkaar af. Als de subsidie toegekend wordt is dit een voorschot.
 4. Voor initiatieven van meer dan € 2.500,00 moet u na uitvoering van het initiatief een aanvraag tot vaststelling indienen.

Onderdeel van deze aanvraag is een inhoudelijk verslag waaruit blijkt of en in welke mate het initiatief is uitgevoerd, wat de effecten van het initiatief zijn geweest en een financiële verantwoording. Na toekenning van de subsidie zal de initiatievenmakelaar een formulier opsturen waarmee u de aanvraag tot vaststelling kunt indienen.

Voor initiatieven tot € 2.500,00 kunt u het hele jaar een aanvraag doen. Voor initiatieven van meer dan € 2.500,00 kunt u twee keer per jaar de aanvraag: tot en met 30 mei en tot en met 31 december.

Uw Reactie
Uw Reactie