Besteding en termijn subsidie

Een aantal kosten mag u niet in rekening brengen. Dit zijn:

  • Kosten voor eten en/of drinken, tenzij deze uitgaven nodig zijn om uitsluiting te voorkomen en/of het doel van het initiatief te bereiken.
  • Structurele kosten voor huisvesting en beheer en onderhoud van onroerend goed.
  • Uitgaven in de vorm van een financiële vrijwilligersvergoeding.
  • Niet noodzakelijke of buitensporige kosten.

Subsidietermijn

De gemeente verleent voor maximaal drie jaar subsidie. Als u langer financiering nodig hebt, vragen wij u op zoek te gaan naar andere financieringsbronnen. De initiatievenmakelaar kan u daar over adviseren.

Uw Reactie
Uw Reactie