Subsidie bijzondere bomen

Apeldoorn kent ongeveer 6000 Bijzondere bomen. Daarvan is ongeveer de helft in particulier eigendom. Als eigenaar van één of meerdere Bijzondere bomen kunt u subsidie aanvragen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden en voor boomtechnisch onderzoek.

Lees meer

Staat op uw grond één of meerdere Bijzondere bomen, dan kunt u subsidie aanvragen voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden. En voor boomtechnisch onderzoek aan uw Bijzondere boom. Met als doel de instandhouding van de boom en daarmee het monumentale groene karakter van Apeldoorn.

Beheer en/of onderhoudswerkzaamheden

Voor werkzaamheden nodig voor de instandhouding van uw Bijzondere boom, kunt u maximaal 50% subsidie krijgen, met een maximum van €500 per Bijzondere boom. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkend boomverzorgingsbedrijf. U kunt deze vinden op de website van de bomenstichting, indien u voorkeur geeft aan een ander bedrijf dient de uitvoerende medewerker in het bezit te zijn van een geldig European Tree Worker certificaat.

De boomspecialist van de gemeente beoordeelt uw subsidieaanvraag. U dient de kosten van de werkzaamheden zelf voor te financieren. Na goedkeuring subsidie moet u binnen maximaal een jaar een factuur opsturen.

Boomtechnisch onderzoek

Voor het laten doen van boomtechnisch onderzoek kunt u subsidie krijgen, met een maximum van €500,- per Bijzondere boom. Het onderzoek moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd boomverzorger of boomverzorgingsbedrijf. Het gaat dan om onderzoek om de veiligheid van de boom en de directe omgeving te kunnen vaststellen of om vast te stellen welke beheermaatregelen nodig zijn voor het behoud van de boom. Het betreft hier een onderzoek en geen reguliere boomveiligheidscontrole of snoeiadvies. Een aanleiding van dit onderzoek kan bijvoorbeeld zijn dat er paddenstoelen op de boom groeien, of dat er holten of scheuren in de boom zitten.

U dient de kosten van het onderzoek zelf voor te schieten. Na goedkeuring subsidie moet u binnen maximaal een jaar een factuur opsturen.

Vraag advies vooraf 

Wij raden u aan om voorafgaand aan de werkzaamheden te informeren of er nog subsidie voor het lopende jaar beschikbaar is. En of de door u geplande werkzaamheden/onderzoek hiervoor in aanmerking komen. Dit kan via bijzonderebomen@apeldoorn.nl. U krijgt dan advies van de behandelend boomspecialist van de gemeente.

Verdere toelichting en uitzonderingen kunt u vinden in de subsidieregeling.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de boomspecialist via bijzonderebomen@apeldoorn.nl.

  • U bent eigenaar van een boom die de status 'Bijzondere boom' heeft:

Bent u eigenaar van een boom die aan deze kenmerken voldoet, maar nog niet de status 'Bijzondere boom' heeft? U kunt hiervoor een verzoek indienen bij de boomspecialist via bijzonderebomen@apeldoorn.nl. Hij of zij neemt uw verzoek in behandeling en zal uw verzoek bij een positieve beoordeling aan het college voorleggen. Na besluitvorming door het college en ter inzagelegging, komt u in aanmerking voor de subsidieregeling.

Bijzondere bomen in Apeldoorn zijn speciaal aangewezen bomen van 80 jaar of ouder. Deze fantastische bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het monumentale groene karakter van Apeldoorn. Dat brengt voor de eigenaar de verantwoordelijkheid met zich mee om de boom in stand te houden. Van ongeveer de helft van de bijzondere bomen is de gemeente de eigenaar. Van de andere helft is een particulier de eigenaar.

Vergeleken met andere bomen zijn bijzondere bomen extra beschermd:

Via de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Bescherming van de bijzondere boom zelf. De boom mag niet zonder vergunning worden gekapt. Alleen in dringende gevallen kan een kapvergunning worden afgegeven (bijvoorbeeld sterfte of grote onaanvaardbare risico’s voor de omgeving)

Via het Bestemmingsplan / Omgevingsplan

Om de boom te beschermen is het niet alleen van belang dat de stam en de kroon worden beschermd, maar ook de groeiplaats. De groeiplaats is de ruimte onder de grond waarin de wortels groeien. Hier haalt de boom water en voedingsstoffen vandaan. Om de groeiplaats te beschermen mag rond de boom niet worden gebouwd, verdicht of gegraven. Indien u dit toch wilt is hiervoor een aanlegvergunning en/of bouwvergunning nodig:

  • Gemeten vanaf het hart van de boom mag in een straal van 10 meter rond de boom niet, of alleen onder voorwaarden met vergunning, worden gebouwd.
  • Gemeten vanaf het hart van de boom mag in een straal van 5 meter rond de boom niet, of alleen onder voorwaarden met vergunning, worden verhard of gegraven. Denk aan het aanleggen van een parkeerplaats, verhard pad of het leggen van leidingen.

Een boomtechnisch onderzoek maakt onderdeel uit van de vergunningaanvraag.

Om u als eigenaar van een bijzondere boom tegemoet te komen in de verantwoordelijkheid voor de instandhouding, kunt u subsidie krijgen voor de kosten die u maakt voor:

  • Beheer- en onderhoudswerkzaamheden
  • Boomtechnische onderzoek (om na te gaan hoe het staat met de gezondheid en veiligheid van de boom). 
Uw Reactie
Uw Reactie