Subsidieregeling Gebiedsparticipatie

Gebiedsparticipanten kunnen jaarlijks subsidie aanvragen.

Lees meer

In Apeldoorn en de dorpen zijn mensen die graag hun steentje bijdragen aan de samenleving. Mensen die invloed willen uitoefenen op het beleid. En op hun leefomgeving. Om te zorgen dat deze vitaal blijft of vitaler wordt. Deze mensen ondersteunen we graag.

Voor actieve bewoners, verenigingen en dorps- en wijkraden die zich met enige regelmaat inzetten voor Apeldoorn is er daarom de subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Met deze regeling ondersteunen we belangrijke vrijwilligersnetwerken en sleutelfiguren in de wijk. 

Via de regeling Gebiedsparticipatie is onder andere subsidie verleend voor bewonersavonden, jaarlijkse ouderen- en jongerenactiviteiten, onkosten voor belangenvertegenwoordigers, wijkkranten en buurthuisactiviteiten.

Het doel van de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is het stimuleren, verbreden en uitbreiden van participatie in en vanuit gebieden, zodat gemeente en inwoners samen werken aan vitale straten, buurten, wijken en dorpen.

De subsidie wordt verleend voor (een specifiek doel in) een bepaald gebied, maar ook voor partijen die zich gemeentebreed voor een onderwerp inzetten. Ook andere mensen moeten er enthousiast over zijn en het idee of de activiteiten steunen. Of, als u bijvoorbeeld hun belangen wilt vertegenwoordigen, er actief mee instemmen dat u dat voor hen doet en zij dus uw achterban vormen.

Het gaat om een bijdrage aan de vitaliteit van een gebied. En om het algemeen belang. Het is niet de bedoeling dat er commerciële winst wordt gemaakt. Lees voor meer informatie de subsidievoorwaarden door.

Subsidie wordt aangevraagd per gebied. Dat kan een straat zijn, of een dorp, maar ook heel Apeldoorn. Om het aanvragen van de subsidie zo duidelijk mogelijk te maken, kunt u gebruik maken van het volgende stappenplan: 

 1. Lees de subsidievoorwaarden goed door en zorg dat uw aanvraag aan alle voorwaarden voldoet. 
 2. Log in met DigiD of E-herkenning
 3. Vul het formulier in dat verschijnt na het inloggen. Als bijlage voegt u de activiteitenomschrijving en begroting toe zoals dit in de volgende stappen omschreven wordt. 
 4. Beschrijf de activiteit: 
  - Welke activiteiten wilt u organiseren?
  - Waarom gaat u dit doen?
  - Wie is de doelgroep? Indien van toepassing: hoeveel leden heeft uw organisatie? 
  - Met welke partijen werkt u samen? 
 5. Stel een begroting op: 
  - Maak een lijst met alle kosten en categoriseer deze (vrijwilligers waardering/kosten, materiaalkosten, promotiekosten, administratie/bestuurskosten)
  - Maak een lijst met alle inkomsten en categoriseer deze (crowdfunding, subsidie, eigen bijdrage etc.)
  - Zet alle inkomsten tegenover de geschatte kosten van de activiteit in een begrotingsoverzicht.
 6. Bent u een stichting? Voeg dan ook de actuele statuten van uw stichting toe in de bijlage. 
 7. Voeg beide bestanden toe aan de bijlagen.
 8. Stuur het formulier op. 

De toegekende subsidie wordt in één keer uitbetaald. In de toekenningsbrief die u ontvangt staat of daar verdere voorwaarden of verplichtingen bij gelden.

Titel: Workshop "Jouw stem, jouw verhaal"
Doel: Het bieden van een creatieve en veilige ruimte waarin jongeren hun persoonlijk verhalen en ervaringen kunnen delen en leren hoe ze deze kunnen omzetten in inspirerende spoken word-poëzie.
Datum: 1 juni 2023 
Tijd: 14:00 - 17:00 uur 
Locatie: Jongerencentrum "De Stijl", Apeldoorn
Aantal deelnemers: Maximaal 10 jongeren (leeftijd 16-21 jaar)

Activiteiten 

We organiseren maandelijks de workshop 'Jouw stem, Jouw verhaal'. Tijdens deze bijeenkomst vertellen jongeren en ouderen over persoonlijke thema's en verhalen door middel van spoken word-poëzie.  

Waarom gaat u dit doen? 

Het doel van de bijeenkomsten is het bieden van een creatieve en veilige ruimte waarin jongeren en ouderen hun persoonlijke verhalen en ervaringen kunnen delen en elkaar beter leren begrijpen. 

Wie is de doelgroep? 

We promoten de workshop bij het jongerencentrum, op verschillende scholen, bij verschillende zorgcentra en in de wijkkrant. Er is ruimte voor maximaal 10 jongeren en 10 ouderen. 

Met welke partijen werkt u samen? 

We werken samen met de wijkraad, de jongerenwerker en verschillende zorginstellingen. 

Voorbeeld begroting

 
Inkomsten Bedrag
Subsidie gemeente €500
Crowdfunding €200
Eigen bijdrage deelnemers (10 deelnemers) €50
Totaal inkomsten  €700
 
Uitgaven Bedrag
Huur workshopruimte €150
Materialen en benodigdheden  €250
Huur beamer en geluidsinstallatie €50
Kosten workshopbegeleider 

€200

Onvoorziene kosten 

€50

Totaal uitgaven

€700

Uw Reactie
Uw Reactie