Kostendelersnorm

De hoogte van uw uitkering hangt onder andere af van uw woon- en leefsituatie. U krijgt een lagere uitkering als u een woning deelt met meer volwassenen. Dat is de kostendelersnorm. Hoe meer volwassenen van 27 jaar of ouder een woning delen, hoe meer zij woonkosten kunnen delen. Dat kan bijvoorbeeld ook uw kind zijn dat (tijdelijk) bij u woont.

Wilt u de uitkering met de kostendelersnorm bekijken?

Op de website van de rijksoverheid ziet u in de tabel het overzicht van het aantal medebewoners en de bijstandsnorm. Deze tabel geldt voor de bijstandsuitkering. Voor een IOAW- en IOAZ-uitkering werkt de kostendelersnorm anders. Heeft u een IOAW- of IOAZ-uitkering voor een alleenstaande? Dan gelden andere regels, waarbij het niet uitmaakt of het gaat om 1 of meer medebewoners. Informeer bij uw contactpersoon wat dit precies voor u betekent.

Wie telt niet mee voor de kostendelersnorm?

De volgende medebewoners tellen niet mee voor de kostendelersnorm:

  • uw partner
  • medebewoners tot 27 jaar
  • studenten (vanaf 27 jaar) die een studie volgen met recht op studiefinanciering of tegemoetkoming studiekosten
  • studenten (vanaf 27 jaar) die een Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen
  • kamerhuurders met wie u een commercieel contract heeft en die een huurprijs betalen

Verandert het aantal medebewoners?

Laat het ons weten als het aantal medebewoners in uw woning verandert. Of als een medebewoner 27 jaar wordt. Zo krijgt u de uitkering waar u recht op heeft.

Uw Reactie
Uw Reactie