Checklist 'aanleveren door bewindvoerder'

Als bewindvoerder levert u bij de aanvraag van het intakegesprek een aantal stukken aan.

 • Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier Schuldhulpverlening (blanco versie op te vragen via schuldhulpverlening@apeldoorn.nl)
 • Twee laatste inkomensbewijzen (zoals loonstrookjes of uitkeringsspecificaties)
 • Beschikking belastingtoeslagen huidige jaar
 • Specificatie huidige huur of hypotheek
 • Polisblad huidige zorgverzekering
 • Bankafschriften afgelopen drie maanden
 • Maandbegroting
 • Polisblad Aansprakelijkheidsverzekering (AVP)
 • BKR registratie
 • Aangiftes IB van de laatste 5 jaar
 • Kwijtschelding gemeentebelastingen
 • Beschikking rechtbank onderbewindstelling
 • Schuldenoverzicht waarop alle schulden staan
 • Recente stukken (niet ouder dan 3 maanden) van alle schuldeisers

Auto

 • Taxatierapport
 • Onderbouwing noodzaak behoud auto

Echtscheiding

 • Echtscheidingsconvenant, vonnis en ouderschapsplan

Huwelijk op voorwaarden

 • Notariële acte huwelijkse voorwaarden

Verslaving

 • Rapportage van behandelend arts inzake inzet en medewerking inwoner

Ontheffing sollicitatieverplichting bij uitkering

 • Bewijsstukken ontheffing sollicitatieverplichting

Beëindigde onderneming

 • Uitschrijving uit KvK

Credit card

 • Bewijsstuk terugsturen credit card

Roodstand op de rekening

 • Bewijsstuk open / in gebruik neming van een nieuwe rekeningnummer zonder roodstandfaciliteit.

Let ook op deze zaken

Uw Reactie
Uw Reactie