Fotograaf: Rob Voss

Actieplan moet verkeersveiligheid in Apeldoorn verbeteren

Ieder verkeersslachtoffer is er één teveel. Om de verkeersveiligheid in Apeldoorn te verbeteren heeft de gemeente Apeldoorn een actieplan verkeersveiligheid gemaakt. Dat plan ligt nu ter inzage voor iedereen in Apeldoorn.

Het aantal verkeersslachtoffers in Nederland neemt toe. Hoewel die stijging in Apeldoorn nog niet terug te zien is in het aantal verkeersslachtoffers, wil de gemeente niet wachten. Er zijn nu maatregelen nodig om meer verkeersslachtoffers te voorkomen. Wethouder Marco Wenzkowski: “Iedereen moet zich veilig in het verkeer kunnen bewegen. Daar maakt het college van Apeldoorn zich hard voor. Daarom maken we dit actieplan. Het aanpassen van wegen en verlagen van snelheden verbeteren de veiligheid op de weg. Ook het beïnvloeden van gedrag van weggebruikers is een belangrijke knop waar we aan kunnen draaien.”

Waarom een actieplan?

Er zijn verschillende redenen waarom verkeersveiligheid hoog op de agenda staat. In Apeldoorn wonen en werken steeds meer mensen. Daarom moeten we de stad bereikbaar houden en goede maatregelen nemen, zodat al die weggebruikers veilig kunnen deelnemen aan het verkeer. Nieuwe vervoersvormen, zoals de e-bike, en meer oudere verkeersdeelnemers zorgen er bovendien voor dat we moeten nadenken over extra maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tot slot verandert ook het gedrag van weggebruikers. Mensen houden zich minder vaak aan de snelheid en ook andere verkeersregels worden vaker overtreden.

Wat staat er in het actieplan?

De snelheid op een aantal hoofdwegen in Apeldoorn wordt de komende jaren verlaagd. We beginnen met het verlagen van de snelheid op een aantal plaatsen binnen de bebouwde kom van 50 naar 30 km/h. Het gaat om de centrumring en een deel van de Sprengenweg (tussen Vosselmanstraat en Koning Lodewijklaan) en de Hoofdweg in Loenen. Buiten de bebouwde kom verlagen we de snelheid naar 60 km/u op Kanaal Zuid en de Zwolseweg. Belangrijk daarbij is de bereikbaarheid van de hulpdiensten en openbaar vervoer.

Naast maatregelen als het aanpassen van de wegindeling, zet de gemeente in op gedragsbeïnvloeding. Doel is daarmee het bewustzijn van verkeersdeelnemers vergroten: welke invloed heeft hun gedrag op de verkeersveiligheid?

Hoe nu verder?

Het actieplan kwam tot stand door een analyse te maken van de verkeersveiligheidsrisico’s op verschillende wegen in Apeldoorn. Ook een enquête waarin veel Apeldoorners hun mening deelden over de verkeersveiligheid namen we mee bij het maken van het plan. Dit wordt donderdag 18 april in de gemeenteraad besproken en ligt vanaf 13 april ter inzage. Het plan zal naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar vastgesteld worden door het college van burgemeester en wethouders.  

Documenten

 

 

Uw Reactie
Uw Reactie