Archiefbeeld
Archiefbeeld Fotograaf: Peter Lous

Apeldoorn maakt peuteropvang financieel toegankelijker voor alle inwoners

De gemeente Apeldoorn introduceert een nieuwe subsidieregeling voor peuteropvang, waardoor meer kinderen een betere start op de basisschool kunnen maken. Deze regeling is speciaal bedoeld voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Kinderopvangorganisaties kunnen namens deze ouders de subsidie aanvragen.

Het doel hiervan is om meer peuters een kansrijke start te bieden. Wethouder jeugd Henk van den Berge licht toe: "Uit de praktijk blijkt dat peuters die naar de opvang gaan, beter voorbereid zijn op de basisschool en het daardoor beter op school doen. Met deze regeling kunnen we meer ouders de mogelijkheid bieden hun kind naar de peuteropvang te sturen, wat ik een mooie ontwikkeling vind."

Verder wijst onderzoek uit dat kinderen die de peuteropvang hebben bezocht, later minder vaak een beroep doen op jeugdzorg of andere sociale voorzieningen. "Het is duidelijk dat een goede start niet alleen voordelen biedt voor het kind zelf. Het helpt ook om de druk op onze jeugdzorg te verlagen. Kinderen hebben hun hele leven voordeel van een sterke start. Daar zetten we ons als gemeente graag voor in", voegt de wethouder toe.

Hoe vraag ik als ouder de subsidieregeling aan?

Ouders die gebruik willen maken van de regeling, doen dat door het aan te vragen bij de kinderopvangorganisatie. De kinderopvang kan subsidie aanvragen voor de uren die een peuter gebruikmaakt van de opvang en waarvoor de ouders geen kinderopvangtoeslag ontvangen. Nadat de subsidie is aangevraagd en goedgekeurd, betalen ouders een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

Uw Reactie
Uw Reactie