Apeldoorn maakt ruimte voor investeringen in de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn komt met een pakket aan voorstellen om 15 miljoen euro anders te besteden. Deze zogenaamde ‘ombuigingen’ zijn nodig om Apeldoorn financieel gezond te houden. En om ruimte te maken om te kunnen blijven investeren in Apeldoorn.

Wethouder van financiën Henk van den Berge legt uit: “Gemeenten zijn sterk afhankelijk van het geld dat zij krijgen van het Rijk. We kijken met zorg naar 2026, omdat we dan mogelijk fors minder geld uit Den Haag krijgen. Daarom is 2026 het ‘ravijnjaar’ gaan heten. Het zou onverstandig zijn om daar geen rekening mee te houden”. Ondanks dit vooruitzicht is het college vastbesloten om te blijven investeren in de stad. “We hebben veel geld nodig voor alle grote uitdagingen van deze tijd. Denk aan het grote woningtekort, de bestaanszekerheid die onder druk staat en het veranderende klimaat.”

Uitgaven tegen het licht

Wethouder van den Berge benadrukt dat het sowieso goed is om financiën tegen het licht te houden eens in de zoveel tijd: "Het is zinvol om regelmatig onze keuzes en financiën tegen het licht te houden. Ik vergelijk het maar met thuis. Ook daar loop je soms al je verzekeringen en abonnementen na om te kijken of je alles nog wel nodig hebt.”

Voorkeursvariant college              

Het college heeft een lijst voorstellen samengesteld en deze lijst gaat nu naar de gemeenteraad om in juli te bespreken en erover te beslissen. Bij het samenstellen van deze ‘voorkeursvariant’ heeft het college gezocht naar een goede balans. Er staan voorstellen op over allerlei verschillende onderwerpen.

Van den Berge: "We hebben als eerste kritisch naar onze eigen uitgaven gekeken. Bijvoorbeeld naar budgetten waar we de laatste jaren regelmatig geld overhielden. Waar dat kon brengen we deze budgetten nu naar beneden. Door deze en ook andere aanpassingen op het gebied van financiën verwachten we al bijna 8 miljoen euro te kunnen besparen.”

Daarnaast gaat het om voorstellen die gaan over dingen die de gemeente anders of minder wil gaan doen. Wethouder van den Berge: “We streven naar evenwichtige ombuigingen op alle gebieden waar we actief zijn. Op deze manier wordt de pijn verdeeld. We stellen deze maatregelen voor om onze financiën gezond te houden, en om te kunnen blijven investeren in een sociaal Apeldoorn en in belangrijke thema's als wonen, economie en de energietransitie”.

Met gemeenteraad in gesprek

De komende tijd gaat de Apeldoornse gemeenteraad in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties over de voorstellen van het college. In juli staat de bespreking van de voorstellen in de raad gepland. Bij die besprekingen betrekt de raad nog een document, want in juni levert het college ook een ‘financieel perspectief’ op. Dit perspectief biedt een overzicht van de financiële situatie van Apeldoorn, inclusief de huidige onzekerheden.

Wethouder Van den Berge: “Tegen die tijd kan er een nieuw kabinet zijn en weten we hopelijk meer over de verwachte financiële steun van het Rijk in de komende jaren. Ook verwerken we in dit overzicht het jaarrekeningresultaat, alle investeringsvoorstellen en onvermijdelijke beleidsmaatregelen. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan tariefverhogingen in de zorg”.

Planning

Op 11 juli besluit de raad over het voorkeursscenario van het college en het financieel perspectief. Die besluiten worden opgenomen in de Meerjaren Programma Begroting 2025-2028. Deze behandelt de gemeenteraad in november.

Meer lezen

Op deze pagina kunt u bekijken welke voorstellen in het voorkeursscenario van het college staan en vindt u alle links naar de achtergrondinformatie. Ook leest u hier meer over de participatie momenten en mogelijkheden.

Uw Reactie
Uw Reactie