Fotograaf: Peter Lous

Collegevoorstel invoering zero-emissiezone per 2030

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZE-zone) per 1 januari 2030 in te laten gaan. Door dit voorstel vervallen de startdatum van 1 januari 2025 en de overgangsfase. Wethouder mobiliteit Marco Wenzkowski: “Zo willen we ondernemers meer tijd geven zich voor te bereiden op de invoering, zodat het voor hen haalbaar is. Tegelijk houden we vast aan het doel uit het Klimaatakkoord om stadslogistiek in 2030 emissievrij te maken.” De gemeenteraad beslist of het voorstel van het college definitief wordt.

Een aantal randvoorwaarden voor een realistische invoering van de ZE-zone ontbreekt op dit moment volgens het college. Zo zijn er onvoldoende en geschikte (tweedehands) elektrische voertuigen beschikbaar. Veel kleinere ondernemers in Apeldoorn rijden in een tweedehands bedrijfswagen. Maar de markt voor tweedehands elektrische voertuigen moet nog volledig op gang komen.  Daarom is er een beperkt aanbod en is de investering relatief hoog. Daarnaast moeten deze voertuigen ook opgeladen kunnen worden. De verwachting is dat een aanzienlijk deel van de ondernemers de komende tijd te maken krijgt met netcongestie. Het is daarom onzeker of hier voldoende stroomcapaciteit voor is. Dit blijkt uit het laatste onderzoek van Liander en Tennet. 

Duidelijkheid voor Apeldoornse ondernemers

Ondernemers vragen om duidelijkheid over de invoering van de ZE-zone voor stadslogistiek. Deze wens kwam nadrukkelijk naar voren in onze gesprekken met ondernemers. Die duidelijkheid is er op dit moment nog niet. Om de invoering van de zone per 1 januari 2025 haalbaar te maken, zouden er verschillende lokale maatregelen ingevoerd moeten worden. Dit zou te veel afwijken van het landelijke beleid. Door het vervallen van de overgangsfase en de invoeringsdatum te verplaatsen naar 1 januari 2030, geldt in Apeldoorn voor alle ondernemers hetzelfde. Dit is duidelijk en transparant.  

Gemeenteraad beslist

Het vervallen van de geleidelijke invoering per 1 januari 2025 en de overgangsfase is een voorstel van het college van B&W aan de raad. In plaats daarvan stelt het college voor de zone in één keer per 1 januari 2030 in te voeren. Het definitieve besluit hierover ligt bij de gemeenteraad. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de raad hierover beslist. Zodra de beslissing van de raad bekend is, communiceert de gemeente dit via de gebruikelijke weg.

Voorbereiding zero-emissiezone gaat door 

Bestel- en vrachtauto’s zorgen voor een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. In het Klimaatakkoord van 2019 is afgesproken om stadslogistiek versneld emissievrij te maken. Het belangrijkste doel van ZE-zones is dan ook CO2-uitstoot van stadslogistiek te verlagen door elektrisch rijden en het stimuleren van efficiënter transport. Dit blijft het doel voor de gemeente Apeldoorn met de invoering van de ZE-zone in 2030. Daarnaast blijft de gemeente zich inzetten om de logistieke vervoersbewegingen in de binnenstad te verminderen door logistieke stadshubs te stimuleren.

Vragen over de zero-emissiezone?

Tako de Jong is de zero-emissieadviseur van de gemeente Apeldoorn. Hij is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers. Naast het beantwoorden van vragen kan hij ook verschillende checks uitvoeren om te controleren of elektrische voertuigen oplossingen zijn in een specifieke situatie. U bereikt hem via doehetzero@apeldoorn.nl

Uw Reactie
Uw Reactie