De heer A.H. (Arie) Kortleven (58 jaar) heeft zaterdag 11 maart 2023 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

De heer A.H. Kortleven krijgt koninklijke onderscheiding

De heer A.H. (Arie) Kortleven (58 jaar) heeft zaterdag 11 maart 2023 een Koninklijke onderscheiding gekregen. Burgemeester Pieter van Maaren van de gemeente Zaltbommel spelde hem de versierselen op behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens een concert in de Sint Maartenskerk in Zaltbommel ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de heer Kortleven als organist en dirigent.

De heer Kortleven was meer dan 20 jaar een van de vaste organisten van de Gereformeerde Gemeente in Apeldoom. Sinds 15 jaar is hij kerkorganist van de Hervormde Wijkgemeente Eben Haëzerkerk in Apeldoorn. Verder is hij dirigent van vier koren, die alle meewerkten aan het jubileumoptreden. Dat zijn christelijk mannenkoor Jeduthun uit Amersfoort, gemengd koor ‘Met Hart en Stem’ uit Veenendaal en het Gelders Mannenensemble en jong gemengd koor Laudate Deum, beide uit Apeldoorn. De heer Kortleven is ook actief als arrangeur. Hij schrijft bewerkingen die door veel koren in Nederland worden gezongen. Hij is niet alleen van betekenis voor de koorzang in deze regio, maar voor heel Nederland. Met zijn muzikale bijdragen heeft de heer Kortleven grote impact op de muziekcultuur in Nederland en daarbuiten.

Uw Reactie
Uw Reactie