De gemeenten Den Haag en Apeldoorn zijn blij met de samenwerking tussen de daar gevestigde organisaties Security Delta (HSD) en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Den Haag en Apeldoorn bundelen krachten in aanpak digitale veiligheid

De gemeenten Den Haag en Apeldoorn zijn blij met de samenwerking tussen de daar gevestigde organisaties Security Delta (HSD) en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Directeuren Joris den Bruinen (HSD) en Ben Kokkeler (CVD) ondertekenden donderdag 29 juni de samenwerkingsovereenkomst. Dit gebeurde tijdens het 10-jarig jubileum van het nationale veiligheidscluster Security Delta in Den Haag. In bijzijn van Saskia Bruines wethouder van Den Haag en Ton Heerts burgemeester van Apeldoorn.

Beide organisaties zijn gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek naar de aanpak van digitale veiligheid. Zij gaan samenwerken op drie thema’s: de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken, innovatie en technologie, en talentontwikkeling rond digitale veiligheid. Dat doen zij door relevante ontwikkelingen te analyseren, het uitvoeren van (opleidings)programma’s en door als vraagbaak te fungeren voor de Rijksoverheid, provincies, en lokale overheden. Daarnaast willen beide organisaties (kennis)evenementen organiseren met als doel de digitale weerbaarheid van bedrijven, instellingen en overheden te vergroten.  

“Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker in onze digitaliserende samenleving. Om digitale criminaliteit voor te blijven zijn continu nieuwe kennis en vaardigheden nodig. De digitale ontwikkeling gaat razend snel,“ aldus Ton Heerts.
“Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker in onze digitaliserende samenleving. Om digitale criminaliteit voor te blijven zijn continu nieuwe kennis en vaardigheden nodig. De digitale ontwikkeling gaat razend snel,“ aldus Ton Heerts. Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Vergroten cyberweerbaarheid

“Ik ben blij dat de twee steden gaan samenwerken om Nederland digitaal weerbaarder te maken”, aldus wethouder Saskia Bruines. “Als internationale stad van Vrede en Recht vormt Den Haag een belangrijke cybersecurity hub in Europa. Samen met bedrijven, overheden en kennisinstellingen zet Den Haag zich in voor de veiligheid van onze digitaliserende samenleving. Want digitale veiligheid is een snelgroeiende uitdaging, waarbij het ontzettend belangrijk is dat we zo breed mogelijk in de samenleving de handen ineenslaan. Blijven testen, oefenen en elkaar helpen waar mogelijk. Samenwerking en kennisdeling zijn hierin essentieel.”

Nieuwe kennis en vaardigheden nodig

“Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker in onze digitaliserende samenleving. Om digitale criminaliteit voor te blijven zijn continu nieuwe kennis en vaardigheden nodig. De digitale ontwikkeling gaat razend snel,“ aldus Ton Heerts. “Het is belangrijk dat bij de aanpak van digitale criminaliteit praktijk leren centraal staat en goed is ingebed in praktijkonderzoek om van de laatste inzichten gebruik te kunnen maken. Overheden, bedrijfsleven en organisaties moeten veel meer samenwerken om deze digitale ontwikkelingen het hoofd te bieden. HSD en het CVD vormen samen een mooi voorbeeld van een publiek-private samenwerking en hebben een vooraanstaande positie op het thema Digitale Veiligheid. Samen vullen ze elkaar goed aan”.

Uw Reactie
Uw Reactie