Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Frank van de Kolk krijgt Zilveren Erepenning gemeente Apeldoorn

De heer F. (Frank) van de Kolk uit Nunspeet (48 jaar) heeft dinsdag 13 februari 2024 de Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn gekregen. Burgemeester Ton Heerts reikte de onderscheiding uit. Dat gebeurde tijdens zijn afscheidsreceptie als voorzitter van Uddels Belang.

De heer Van de Kolk, die tot voor kort woonde in Uddel, neemt na 23 jaar afscheid als bestuurslid van Uddels Belang. Gedurende deze periode heeft hij zich met onvermoeibare toewijding ingezet voor Uddel, de laatste jaren in de rol van voorzitter. Zijn enorme netwerk en zijn vermogen om bruggen te slaan tussen verschillende mensen en organisaties is van grote waarde geweest voor de gemeenschap.

Niet alleen als bestuurder van Uddels Belang, maar ook als lid van het Vrijwillig Brandweerkorps van Uddel heeft de heer Van de Kolk zijn gemeenschapszin laten zien. Deze langdurige (2001-2019) betrokkenheid bij het dorp getuigt van zijn diepgewortelde toewijding aan de lokale gemeenschap.

De Zilveren Erepenning

De Zilveren Erepenning van de gemeente Apeldoorn is in 1988 ingesteld. De penning wordt als blijk van waardering toegekend aan personen en organisaties die zich uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving van de gemeente Apeldoorn en/of blijk hebben gegeven van bijzonder moedig of menslievend gedrag.

Uw Reactie
Uw Reactie