De gemeente Apeldoorn timmert het leegstaand pand op de Hertzberger Park dicht. Fotograaf: Peter Lous

Gemeente timmert voormalig CB-gebouw dicht

De gemeente Apeldoorn timmert het leegstaand pand op de Hertzberger Park dicht. De laatste maanden is de (onveilige) situatie rondom het pand sterk verslechterd. Om deze onveilige situatie voor omwonenden en bezoekers van het pand te beëindigen, heeft de gemeente meerdere gesprekken gevoerd met de eigenaar van het pand. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een oplossing voor de onveilige situatie in en om het pand, waardoor de gemeente uiteindelijk heeft besloten het pand zelf dicht te timmeren.

Door verpaupering van het pand, vernielingen en overlast door personen is in en om het pand een onveilige situatie ontstaan. Vanwege deze onveilige situatie moeten op korte termijn het gebouw en het terrein gesloten worden, zodat niemand het meer kan betreden.  

Om de eigenaar aan te zetten tot het nemen van maatregelen, zijn door de gemeente diverse gesprekken gevoerd. Uiteindelijk heeft de gemeente de eigenaar een last onder bestuursdwang moeten opleggen. Dit houdt in dat de eigenaar en moederholding van het bedrijf nog eenmaal een termijn hebben gekregen om alsnog er voor te zorgen dat de overlast wordt terug gebracht en personen niet meer op het terrein en in het gebouw kunnen. Inmiddels is deze termijn verlopen.

In opdracht van de gemeente start de aannemer op maandag 11 september met het dicht timmeren van het pand. Zowel begane grond als eerste etage worden voorzien van platen zodat personen het gebouw niet meer in kunnen. Daarnaast wordt het gebouw voorzien van (detectie) camera’s. Het terrein wordt afgezet met hekken en prikkeldraad.  Vanwege de omvang van het gebouw en het terrein duren de werkzaamheden naar verwachting twee weken.

Uw Reactie
Uw Reactie