Fotograaf: Peter Lous

Gemeenteraad zet sein op groen voor volgende stap warmtenet Kerschoten

De Apeldoornse gemeenteraad heeft 9 november een principebesluit genomen over de aanleg van een warmtenet in de wijk Kerschoten inclusief Kerschoten-West. Een ruime meerderheid sprak het vertrouwen uit en staat achter de komst van een haalbaar en betaalbaar warmtenet. Kerschoten is het eerste gebied van Apeldoorn waar de overstap naar duurzame warmte gemaakt kan gaan worden.

In het principebesluit zijn afspraken gemaakt over de samenwerking met de projectpartners: woningcorporaties De Goede Woning, de Woonmensen en Ons Huis, Waterschap Vallei en Veluwe, de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, Firan (dochter van netwerkbedrijf Alliander) en Linthorst Energy. In het principebesluit is vastgelegd wat elke partner doet om dit warmtenet te realiseren. De hele keten, van de warmtebron tot en met het afleveren van de warmte, is daarmee georganiseerd.

Van principebesluit naar definitief investeringsbesluit

Apeldoorn streeft ernaar om voor 2050 aardgasvrij te zijn. Het warmtenet is een cruciale stap naar deze toekomst. Met het principebesluit wordt de komst van dit warmtenet concreter. Er breekt een nieuwe fase aan, de voorbereidingsfase. In deze fase start de vergunningaanvraag voor de aanleg van de leidingen in de grond en krijgen de eerste bewoners een aanbod. Als vergunningen en subsidies definitief geregeld zijn én er voldoende inwoners deelnemen, kan het definitieve investeringsbesluit genomen worden. Dit zal naar verwachting eind 2024 zijn.

Uw Reactie
Uw Reactie