Bedrijfskavels

De gemeente Apeldoorn biedt u als ondernemer een groot scala aan bedrijfskavels, variërend in maatvoering, aard van de activiteiten, milieucategoriën en prijsklassen.

Als u zich meldt als gegadigde voor een kavel, zullen we onderzoeken of u voldoet aan de criteria en bedrijfsactiviteiten van het kavel, en of de bedrijfsactiviteiten zo nodig passend te maken zijn. Tijdens dit onderzoek gaan we over de betreffende kavel niet in gesprek met anderen.

Luchtfoto Apeldoorn Noord
Luchtfoto Apeldoorn Noord Fotograaf: Gemeente Apeldoorn
Luchtfoto Ecofactorij
Luchtfoto Ecofactorij Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Bij de kavels maken wij onderscheid tussen de volgende categorieën:

Nog niet beschikbaar: deze kavel of dit terrein is in ontwikkeling en nog niet in de verkoop.

Beschikbaar: deze kavel is te koop.

Gereserveerd: deze kavel is gereserveerd tot de aangegeven datum. Er zijn twee soorten reserveringen:

  • Standaard reservering: de reservering is de eerste vier maanden gratis. Daarna vervalt de reservering, wordt overgegaan tot verkoop of wordt de reservering verlengd tegen een reserveringsvergoeding. Deze verlenging is maximaal zes maanden.
  • Maatwerk reservering: op grond van economische, financiële of maatschappelijke belangen kiest de gemeente voor maatwerk In dat geval is de reservering de eerste zes maanden gratis. Daarna vervalt de reservering, wordt overgegaan tot verkoop, of wordt de reservering verlengd tegen een reserveringsvergoeding. Deze verlenging is maximaal zes maanden.

Contractfase: de reservering leidt tot een verkoopovereenkomst. De contractfase is de periode die nodig is om de contracten op te stellen en af te ronden.

Verkocht: de gemeente heeft de kavel verkocht. De nieuwe eigenaar van de grond wordt vermeld.

Uw Reactie
Uw Reactie