Natuurpark Berg en Bos
Fotograaf: Gemeente Apeldoorn

Maatregelen om natuurpark Berg en Bos te beschermen

Natuurpark Berg en Bos is een thuis voor veel verschillende soorten wilde dieren, insecten, reptielen en vogels. De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om het leefgebied van deze dieren te verbeteren. Door subsidie van de provincie kunnen we dit de komende 2 jaar doen. We gaan onder andere meer ruimte voor hagedissen creëren, bezoekers herverdelen over het park en naaldbomen vervangen door loofbomen. 

Er staan nu veel aangetaste naaldbomen in het Berg en Bos die schade hebben door droogte, vraat of aantasting van schadelijke insecten. De natuurwaarde ervan is beperkt. Deze naaldbomen worden daarom gekapt en vervangen door inheemse loofbomen. Die horen écht op de Veluwe thuis en hebben voor de natuur een veel grotere waarde. Dat komt onder andere doordat het blad veel makkelijker wordt verteerd, wat verzuring van de bodem tegengaat.

Meer ruimte voor hagedissen, vogels en insecten

In natuurpark Berg en Bos hebben we een klein gebied met hei waar nu hagedissen verblijven. Dat leefgebied willen we vergroten. De paden langs de bossen maken we breder met een opbouw van kruiden en struiken, zodat er meer lichtval inkomt. Op deze manier creëren we een verbinding voor hagedissen om zich te verplaatsen, zodat het leefgebied van de hagedis groter wordt. Ook andere soorten insecten en vogels hebben hier profijt van.

Bezoekers verdelen over het natuurpark

Om de natuur te beschermen, gaan we aan de slag met maatregelen voor recreatiezonering. Dat betekent dat we goed kijken naar de verdeling van bezoekers over het park, om zo de druk op kwetsbare natuur te verlichten. Daarom verleggen we paden of richten we deze beter in om zo de stroom aan recreatie beter te begeleiden.

Het natuurgebied ligt tegen de bebouwde kom aan en leidt tot een grote aanloop van mensen om te gaan wandelen of mountainbiken. Een deel van de bestaande paden, die dieper in het bos liggen, wordt gesloten. Zo hebben de vogels en het grote wild in deze hoek meer rust en ruimte.

Verscheidenheid aan diersoorten

Het natuurpark Berg en Bos is een klein onderdeel van de Veluwe. Toch is er een grote verscheidenheid aanwezig van allerlei soorten planten, bomen en dieren. Zoals minder voorkomende dieren als de zwarte specht, het vliegend hert, de bosuil en de boommarter. Om deze dieren te behouden is het noodzakelijk om het natuurpark afwisselend en natuurlijk te houden. Denk aan veel dood hout, waterpoelen, open en dicht bos en afwisseling tussen oude en jonge bomen. Hierdoor blijft de kwaliteit van de natuur hoog.

Alle maatregelen worden gefaseerd doorgevoerd, zodat het bos zich na een ingreep weer kan herstellen.

Uw Reactie
Uw Reactie