Fotograaf : Rob Voss

Internationale Dag van de Mensenrechten

Op 10 december is het de Internationale Dag van de Mensenrechten. Daarom wappert de mensenrechtenvlag óp het stadhuis en houdt Amnesty International de jaarlijkse grote schrijfactie ín het stadhuis.

Mensenrechten lijken zo vanzelfsprekend, maar nog dagelijks staan deze rechten wereldwijd ter discussie. Ook in Apeldoorn zijn er mensen die racisme, discriminatie of uitsluiting ervaren. De mensenrechtenvlag is een symbool voor gelijkwaardigheid van ieder mens op aarde en laat zien dat we mensenrechten respecteren en ondersteunen.

Schrijf mee met een brief of kaart 

Op zondag 10 december is er in het stadhuis de jaarlijkse grote schrijfactie van Amnesty International. Iedereen is welkom om tussen 14.00 en 18.00 uur brieven of kaarten te komen schrijven voor mensen die onterecht gevangen zitten of aandacht te vragen voor schendingen van mensenrechten. Ook gezinnen met kinderen zijn welkom.

Kinderen kunnen een tekening maken of inkleuren voor een gevangene. Er zijn muziekoptredens van Volverkoor, Latijns-Amerikaanse liederen en The Bottles met popmuziek uit de jaren ’60 en ’70. Ook zijn er verhalen en gedichten te horen en kramen van goede doelen.

Inclusieve gemeente

Apeldoorn wil een inclusieve gemeente zijn waarin de mensenrechten van iedere inwoner tellen. Zodat mensen zo onbeperkt mogelijk mee kunnen doen. Dit vraagt om aandacht en inspanning van de gemeente, partners, instellingen, ondernemers en inwoners. Samen werken we aan het wegnemen van obstakels en belemmeringen. Hierdoor kunnen we elkaar insluiten en maken we een omgeving waarin iedereen tot zijn recht komt. In het Activiteitenoverzicht Inclusie staat waaraan we concreet werken om Apeldoorn steeds inclusiever te maken.

Wethouder Sunita Biharie: “Afkomst, gender, kleur of overtuiging mogen niet bepalen hoeveel kansen iemand in onze samenleving krijgt, zegt Artikel 1 van de Grondwet. Tóch is er nog steeds ongelijkheid in onze samenleving. Met het hijsen van deze vlag onderstrepen we het belang van mensenrechten en dat in Apeldoorn echt iedereen telt en mee moet kunnen doen.” 

Mensenrechtenvlag

Om te laten zien dat de mensenrechten belangrijk zijn, lanceerden de Nederlandse anti-discriminatievoorzieningen in 2020 de Mensenrechtenvlag. Op www.mensenrechtenvlag.nl lees je meer over deze vlag en het verhaal achter de kleuren en het ontwerp.

Uw Reactie
Uw Reactie