Fotograaf: Peter Lous

Ontwikkelkader Sprenkelaar

De Apeldoornse wijk Sprenkelaar wordt door veel bewoners als een fijne wijk ervaren. Tegelijkertijd staat de leefbaarheid op sommige plekken onder druk. Ook zijn er veel ontwikkelingen te verwachten: zo wordt het zwembad verplaatst en de openbare ruimte aangepakt. De sterke en minder sterke kanten van de wijk en mogelijke ontwikkelingen zijn in beeld gebracht in het ‘Ontwikkelkader Sprenkelaar’. Dit is het vertrekpunt om samen met bewoners aan de ontwikkeling van de Sprenkelaar te werken.

Levendige wijk met groen karakter

Werken vanuit de kwaliteiten die aanwezig zijn in de Sprenkelaar, dat is het uitgangspunt van het ontwikkelkader. De Sprenkelaar is een groene wijk met veel water, waar je kan genieten van een rustige woonsfeer. Het is ook een wijk met een diversiteit aan woningtypes en met een rijkdom aan verschillende culturen, tradities, smaken en talen. Dit zorgt voor een levendige en dynamische wijk, waarin mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en samen een hechte gemeenschap vormen. Daarnaast voelen bewoners zich verbonden met de wijk. Tegelijkertijd zijn er ook ruimtelijke en sociale vraagstukken, die we met het ontwikkelkader willen oppakken en verbeteren.

Aantrekkelijke wijk

Naast kansen op sociaal gebied wordt er ook gekeken naar de fysieke inrichting van de wijk. Hoe kun je de bebouwde omgeving mooier maken, hoe creëer je aantrekkelijke ontmoetingsruimte, een aantrekkelijke wijk? Daarnaast zijn er plekken in De Sprenkelaar waar in de toekomst woningbouw mogelijk is. Welke woningen passen dan het beste in de wijk? Ook dat zijn vraagstukken die we de komende tijd gaan uitwerken. We streven naar een aantrekkelijke buurt in een aantrekkelijke woonomgeving, voor de huidige bewoners en nieuwe bewoners die kiezen voor Sprenkelaar.

Samen met bewoners

Stimenz, De Goede Woning, Samen055 en de gemeente hebben de afgelopen periode samengewerkt aan een ontwikkelrichting voor de toekomst van de wijk. Het is een vervolg op de vitaliteitsagenda waarin de uitdagingen voor de wijk zijn beschreven. Het gezamenlijke doel is om een omgeving te creëren waar zowel huidige als toekomstige bewoners van Sprenkelaar zich echt thuis voelen. Bijvoorbeeld door initiatieven om de leefbaarheid te vergroten en te verbeteren.

Het moet een uitnodigende plek worden om te verblijven, te ontspannen en elkaar te ontmoeten, zodat bewoners actief kunnen deelnemen aan de gemeenschap en hun buurt. Natuurlijk hebben we de bewoners daarbij nodig! De komende tijd maken de samenwerkende organisaties een uitvoeringsagenda. Per onderwerp op de agenda wordt gekeken hoe we participatie met inwoners vormgegeven.

Bekijk hier het Ontwikkelkader Sprenkelaar

Uw Reactie
Uw Reactie