Fotograaf: Peter Lous

Praat mee over klimaatadaptatie en natuur tijdens het tweede Klimaatcafé

Op woensdagavond 1 november, tijdens de Nationale Klimaatweek, is in ACEC het tweede Klimaatcafé van Apeldoorn. Dan gaan we verder in gesprek met Apeldoorners over de nieuwe agenda over klimaatadaptatie, groen en natuur. Het is het vervolg op het eerste Klimaatcafé dat in januari plaatsvond. Bent u erbij?

Klimaatcafé

In het Klimaatcafé gaan we met u in gesprek om onze omgeving klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Wilt u erbij zijn? 

Er zijn 50 plaatsen beschikbaar en vol is vol.

Meld u aan

Tijdens het eerste Klimaatcafé is de gemeente met  inwoners aan de slag gegaan met de vragen als: Hoe kunnen we onze omgeving groener, waterbestendig en biodiverser maken om voorbereid te zijn op klimaatveranderingen? Wat doet de gemeente al, wat kunnen inwoners zelf doen om te vergroenen? Maar ook: Wat kan Apeldoorn leren van andere steden? Op basis van antwoorden en ideeën is de nieuwe agenda klimaatadaptatie en natuur tot stand gekomen. Dit wordt in het tweede Klimaatcafé gedeeld.

Wat staat er op het programma?

Wethouder Danny Huizer opent de avond. Daarna bespreken we de nieuwe agenda. Samen met u kijken we hoe we kunnen werken aan bewustwording. En hoe we de groene kennis en ervaring onder inwoners kunnen verspreiden.

Ook gaan we in gesprek over wat u als inwoner zelf kunt doen om uw eigen tuin en directe omgeving groener te maken en over wat de gemeente Apeldoorn kan doen om dit makkelijker en aantrekkelijker te maken.

Daarnaast maken we de winnaars bekend van de wedstrijd “Uw tuin in de Kijker”. Wie heeft de meest natuurvriendelijke en klimaatadaptieve tuin van Apeldoorn? 

Waarom doen we dit?

Klimaatadaptatie, biodiversiteit en groen zijn voor de gemeente Apeldoorn bekende onderwerpen. Als groene gemeente op de Veluwe vinden we het belangrijk om onze omgeving klimaatadaptief en natuurinclusief te maken. Dit staat ook in onze Omgevingsvisie. De afgelopen maanden hebben we hier, samen met onze inwoners, aan gewerkt. Door de agenda voor klimaatadaptatie en natuur te maken, zien we nog beter in wat we nodig hebben om onze doelen te halen.

Klimaatverandering

De afgelopen zomer hebben we de gevolgen van klimaatverandering en de achteruitgang van biodiversiteit gezien. Wereldwijd hebben we er mee te maken en de gevolgen worden steeds heftiger. Denk aan wateroverlast, hittestress en droogte. Ook zijn er zijn minder soorten planten en dieren. Ziektes en plagen tasten onze bomen en bossen aan.

Dat is nu al heel vervelend, maar het heeft ook gevolgen voor de toekomst. Het raakt de volksgezondheid, voedselvoorziening, onze leefomgeving en natuur. Omdat we de gevolgen willen beperken, werken we in Apeldoorn hard aan de energietransitie. Daarnaast moeten we ons aanpassen aan het nieuwe veranderende klimaat. Dat doen we door onze leefomgeving klimaatadaptief te maken en de natuur te behouden en sterker te maken. Meer groen, bomen en meer ruimte voor natuur in wijken zijn daarbij belangrijk. Zo zorgen we voor een leefbaar en aantrekkelijk Apeldoorn. Ook in de toekomst.

We brengen meer groen aan in de stad.
We brengen meer groen aan in de stad. Fotograaf: Rob Voss

Praktische informatie

Klimaatcafé Apeldoorn is woensdag 1 november van 19.30 tot 21.00 uur in ACEC aan de Roggestraat 44. Inloop is vanaf 19.00 uur. Na afloop is er ruimte om na te praten.

Uw Reactie
Uw Reactie