Fotograaf: Kees Venenbosch

Symone de Bruin per 1 juni nieuwe gemeentesecretaris

Symone de Bruin is per 1 juni 2023 de nieuwe algemeen directeur/gemeentesecretaris van Apeldoorn. Zij werkt al enige tijd binnen de gemeente. Sinds 2019 was zij lid van de directie als concerndirecteur.

De huidige gemeentesecretaris Theo Berben (65) heeft eerder aangegeven te stoppen als gemeentesecretaris om meer tijd te gaan besteden aan andere zaken dan alleen werk. De directie van de gemeente Apeldoorn bestaat uit drie concerndirecteuren, één programmadirecteur en één algemeen directeur/gemeentesecretaris.

Burgemeester Ton Heerts is er trots op dat iemand uit de organisatie door heeft kunnen groeien naar deze functie: “Namens het college van burgemeester en wethouders feliciteer ik Symone de Bruin van harte met deze benoeming. Met haar krijgen we opnieuw een goede eerste adviseur in het college. En met haar grote betrokkenheid en doortastendheid kan zij de organisatie verder leiden in de organisatieontwikkeling die in gang is gezet.”

Theo Berben heeft meer dan 20 jaar voor de gemeente Apeldoorn gewerkt, waarvan de laatste viereneenhalf jaar als algemeen directeur/gemeentesecretaris. Burgemeester Heerts: “Ik wil hierbij Theo Berben alvast van harte bedanken voor zijn grote inzet voor onze gemeente. Hij was van grote waarde voor ons, binnen en buiten het college.”

Symone de Bruin
Symone de Bruin. Fotograaf: D&R Fotografie
Uw Reactie
Uw Reactie