Tijdelijk 100 noodopvangplekken extra in regio Apeldoorn/Zutphen

Apeldoorn en Zutphen gaan samen 100 extra plekken voor versnelde opvang bieden aan statushouders in (het Gelderse deel van) de regio Stedendriehoek. Kern van dat plan is het versnellen van de komst van die statushouders die al gekoppeld zijn aan één van de gemeenten in de regio. Deze statushouders kunnen, totdat ze een definitieve woning in het gebied krijgen toegewezen, terecht in bestaande noodopvangcentra in Apeldoorn en Zutphen. Hoe de puzzel precies gelegd gaat worden, wordt nog uitgewerkt.

Het Rijk deed onlangs een dringend beroep op gemeenten om statushouders versneld op te nemen. Op deze manier komen er plekken vrij in AZC’s, waardoor wachtende asielzoekers in Ter Apel kunnen doorverhuizen naar die AZC. Met dit voorstel komen Apeldoorn en Zutphen aan dat verzoek tegemoet.

In de tijdelijke opvangcentra in Apeldoorn en Zutphen wonen nu ook ontheemden uit Oekraïne. Burgemeester Heerts van Apeldoorn: “Maatwerk is hier het devies. We werken hierin als sub-regio in de Stedendriehoek samen omdat we zo veel flexibeler te werk kunnen gaan. Op het moment dat er in Zutphen te weinig plekken zijn, heeft Apeldoorn wellicht wel ruimte en andersom. En dat geldt voor de opvang van zowel statushouders, asielzoekers als Oekraïense ontheemden. Door deze stap van onze beide gemeenten voor de regio, hopen we bovendien dat de omliggende gemeentes dit zien als een extra impuls om zich ook maximaal in te spannen.”

Burgemeester Jaeger van Zutphen: “We zien iedere dag de moeilijke situatie waarin de opvang van vluchtelingen zich bevindt, door gebrek aan doorstroming. Wij vinden dat we opnieuw een inspanning moeten doen om onze collega’s in Ter Apel en Groningen te ondersteunen. We begrijpen dat er veel discussie is over opvang, dat neemt niet weg dat we vinden dat gemeenten verantwoordelijk zijn om de schrijnende menselijke situatie van vandaag aan te pakken..”

Opvang vluchtelingen in de Stedendriehoek

In de Stedendriehoek vangen we bijna 1400 vluchtelingen en ruim 2000 Oekraïners op. In onze regio verwachten wij in 2023 ruim 600 statushouders te huisvesten. Daarnaast probeert onze regio de voorzieningen die nodig zijn om deze opvang goed te laten verlopen verder te verbeteren. Dat doen we door het  onderwijs en de zorg voor vluchtelingen uit te breiden en te investeren in de veiligheid op en rond opvanglocaties. 

Uw Reactie
Uw Reactie