Voor elke wijk kijken we hoe deze kan overstappen naar aardgasvrij en dus duurzaam verwarmen. En wat we in deze wijken en dit dorp leren, kunnen we later ook gebruiken in de andere wijken en dorpen. Fotograaf: Peter Lous

Wijken van de Toekomst 2023: wat kan ik zelf doen?

Op dit moment bereiden vier wijken in Apeldoorn zich voor op de komst van duurzame warmte. Dit zijn Kerschoten, De Maten en De Parken en het dorp Loenen. We noemen ze Wijken van de Toekomst. Wat is voor u als bewoner slim om alvast te doen of te laten? Hoe ziet de planning eruit voor 2023?

Voor elke wijk kijken we hoe deze kan overstappen naar aardgasvrij en dus duurzaam verwarmen. En wat we in deze wijken en dit dorp leren, kunnen we later ook gebruiken in de andere wijken en dorpen. Hieronder leest u in het kort wat de plannen in 2023 zijn voor Kerschoten, De Maten, De Parken en Loenen.

Kerschoten

Het doel is dat Kerschoten (ook Kerschoten-West) in 2030 aangesloten is op een warmtenet. De gemeente bereidt dit samen met zeven partners voor en de komende maanden werken we de plannen samen verder uit. In de zomer weten we of de voorbereiding van het warmtenet doorgaat. De basiswarmte komt van de rioolwaterzuivering aan de rand van de wijk. Meer informatie leest u op de website Kerschoten Energieneutraal

Woont u in deze wijk? Dan kunt u ervan uitgaan dat er een warmtenet op 70 graden komt. Dat betekent dat u beter geen warmtepomp kunt kopen. Het is niet nodig om extra te isoleren.

De Maten

De Maten is een grote wijk. Die gaat niet in één keer over op duurzame warmte. Ook gebeurt het niet overal op dezelfde manier. Ons doel is om in 2030 een aantal buurten in De Maten klaar maken voor de overstap of te laten overstappen. Dit doen we samen met de woningcorporaties en andere partners. Eerst bekijken we welke duurzame warmtebronnen er mogelijk zijn voor de buurten. Dat kunnen bijvoorbeeld warmtenetten zijn, voor een hele buurt of een groep huizenblokken. Maar het kunnen ook oplossingen per huis zijn, zoals een (hybride) warmtepomp.

Samen met de partners kiezen we buurten uit waar we gaan starten. Dit moet eind 2024 voor de hele wijk duidelijk zijn. Daarna kunnen we in buurten doelgericht stappen zetten om woningen op de juiste techniek en warmteoplossing voor te bereiden. En om ook echt over te gaan op de warmteoplossing.

De Parken

De Parken is een wijk vol oude en monumentale huizen. Een wijk met beschermd stadsgezicht. Bewonersinitiatief ‘Duurzame Parken’ ziet de mogelijkheid om de huizen in de toekomst te verwarmen met groen gas of groene waterstof. In 2023 wordt onderzocht of dit ook echt de beste manier is voor de toekomst. Het is de bedoeling dat de woningen in 2030 klaar zijn voor de overstap. De gebouwen moeten dan geïsoleerd zijn en een hybride warmtepomp hebben. Het bewonersinitiatief ‘Duurzame Parken’ werkt de plannen dit jaar, samen met de woningeigenaren in de wijk, verder uit. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet en biedt waar nodig advies en procesondersteuning.

Loenen

Loenen kan waarschijnlijk op twee manieren duurzame warmte krijgen. Vanuit groen gas (biogas) uit de omgeving van het dorp en door elektrische warmteoplossingen. De gemeente sloot op 28 mei een samenwerkingsovereenkomst met woningcorporatie Veluwonen en met Energiecoöperatie Loenen en Loenen Energie Neutraal. In 2024 onderzoeken we met alle partners waar een warmtenet het beste bij de huizen past. Als we weten waar dat is en waar een andere oplossing beter past, wordt duidelijk voor wie in Loenen intensief isoleren of een warmtepomp aanschaffen een slimme keuze is.

Uw Reactie
Uw Reactie