Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Archeologisch onderzoek

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Dat kan bij alle graafwerkzaamheden, als u gaat bouwen maar ook bij het slopen van funderingen of bij natuuraanleg. Door graafwerkzaamheden kunt u archeologische resten vernietigen. Om dat te voorkomen is in het bestemmingsplan vastgelegd wanneer archeologisch onderzoek verplicht is voor een omgevingsvergunning. We beschermen zo informatie over ons verleden in de bodem.

Mijn Apeldoorn

Aanvraag

Kosten

Voorwaarden

Aanvullende informatie