Ga naar de homepage
A A A
Zoekvenster
Zoeken

Archeologisch onderzoek

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u te maken krijgen met archeologie. Indien de geplande werkzaamheden een bedreiging vormen voor het archeologisch bodemarchief, kan archeologisch onderzoek noodzakelijk zijn. De wet bepaalt dat de verstoorder van de grond het archeologisch onderzoek betaalt. De kosten voor het archeologisch onderzoek komen dan ook voor uw rekening als vergunningaanvrager. Deze kosten dienen echter wel in een redelijke verhouding te staan tot de (financiële) omvang van het project. Voor excessieve kosten is in 2007 door de gemeenteraad het archeologisch noodfonds ingesteld. Dit archeologisch noodfonds is in 2020 opgegaan in het Erfgoedfonds. Als vergunningaanvrager kunt u hierop aanspraak maken als de kosten voor een gravend archeologisch onderzoek (proefsleuvenonderzoek of opgraving) hoger zijn dan 1% van de bouwkosten tot een maximum van € 25.000,- per project

Mijn Apeldoorn

Beschrijving

Aanvraag

Kosten

Voorwaarden

Aanvullende informatie