Gevelfonds

Het Gevelfonds is bedoeld om de uitstraling van de Apeldoornse binnenstad te versterken. Veel panden in de historisch binnenstad van Apeldoorn zijn verborgen juweeltjes. Ondernemers en pandeigenaren kunnen uit dit fonds een bijdrage ontvangen om de gevel van hun historische winkelpand in de binnenstad op te knappen. Het uitgangspunt is dat de winkelpui op de begane grond weer gaat passen bij de vaak nog historische bovenverdiepingen.

Lees meer

Het Gevelfonds is opgezet om ondernemers en pandeigenaren een steuntje in de rug te geven om de gevel van hun historische winkelpand een betere uitstraling te geven. Vaak kan het pand met enkele aanpassingen aan de gevel weer iets van zijn oude glorie terugkrijgen.

U komt in aanmerking voor een bijdrage als de winkelpui op de begane grond weer gaat passen bij de vaak nog historische bovenverdiepingen. Denk hierbij aan de indeling van de pui, het materiaalgebruik, het verwijderen van luifels en serres, de kleurstelling en reclame-uitingen.

De hoogte van de bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten en is bedoeld voor gevelaanpassingen van historische panden in de binnenstad van Apeldoorn.

De bijdrage bedraagt: 

 • € 1.500,- per strekkende meter gevel; 
 • Maximaal 50% van de investeringskosten; 
 • Maximaal € 10.000,- per gevel, waarbij een hoekpand twee gevels heeft.
 • Aanvullende subsidie is mogelijk voor het herstellen van historische details en het verwijderen van niet-historische serres.

Het document ‘Bouwstenen voor de binnenstad (pdf, 7.6 MB)’ geeft inspiratie met welke ingrepen gevels hun oude allure weer terug kunnen krijgen. Hebt u vragen, laat het ons weten via cultuurhistorie@apeldoorn.nl. Wij helpen u graag!

Uw subsidieaanvraag dient u in voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, via het online aanvraagformulier. De gemeente behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst en handelt deze binnen 8 weken af.

De aanvraag dient in ieder geval vergezeld te gaan van: 

 • Een bestek of een technische omschrijving;
 • Foto’s en tekeningen die de bestaande én de nieuwe situatie weergeven (schaal 1:100);
 • Een offerte gespecificeerd naar materiaal- en loonkosten en omzetbelasting voor zover de omzetbelasting niet verrekend kan worden;
 • Een kopie van de vereiste vergunningen;
 • Als de aanvrager een onderneming betreft: een volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende de-minimisverklaring.

De adviseurs Cultuurhistorie helpen u graag met historisch onderzoek, het schetsontwerp, bouwtechnische zaken en bij het aanvragen van de subsidie. Neem daarom voordat u een aanvraag doet contact met ons op. Dit kan via cultuurhistorie@apeldoorn.nl of via telefoonnummer 14 055.

Voor het aanpassen van een gevel is vaak een omgevingsvergunning nodig. Wij raden u daarom aan om in een zo vroeg mogelijk stadium uw plannen te bespreken met een medewerker van het Omgevingsloket.

U dient zo spoedig mogelijk, en niet later dan 8 weken nadat de werkzaamheden zijn afgerond, een gereedmelding te doen via het online formulier gereedmelden. De uitgevoerde werkzaamheden zullen vervolgens worden gecontroleerd, waarna de subsidie kan worden vastgesteld.

Bij de gereedmelding dienen in ieder geval de volgende documenten te worden meegestuurd:

 • Facturen van de uitgevoerde activiteiten; deze facturen zijn overeenkomstig de offerte opgesteld en gespecificeerd naar materiaal- en loonkosten en omzetbelasting voor zover de omzetbelasting niet verrekend kan worden;
 • Betalingsbewijzen;
 • Foto’s van de uitgevoerde werkzaamheden.
Uw Reactie
Uw Reactie