Grondwet Artikel 23 | Onderwijs

In onze Grondwet staat waar alle burgers recht op hebben. En ook: wat de regels zijn voor goed samenleven. Mensen die in Apeldoorn wonen of werken, vertellen wat deze wet betekent in hun dagelijks leven. Dit keer: Ayse Bolat en Patty Goossens, leerplichtambtenaren, over artikel 23.

“‘We zoeken samen wat een kind nodig heeft’”
Patty Goossens en Ayse Bolat
Patty Goossens (links) en Ayse Bolat (rechts), leerplichtambtenaren. Fotograaf: Rob Voss

‘De regering zorgt voor het onderwijs’

“Als het over onderwijs gaat, hoor je vaak het woord ‘leerplicht’. Wij hebben het liever over ‘leerrécht’. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. De school is immers een heel belangrijke plek: om kennis op te doen, emotioneel te groeien, en te leren omgaan met anderen. Het is dan wel nodig dat het ok is op school. Dat de sfeer goed is en dat leraren snappen wat je nodig hebt.” 

“Leraren doen daar vaak hun uiterste best voor. Toch lukt het soms niet om aan te sluiten bij een leerling. Het huidige schoolsysteem past gewoon niet bij alle kinderen. We zien steeds meer kinderen die een diagnose hebben, zoals hoogbegaafdheid of autisme. En in al die jaren dat we dit werk doen, hebben we nog nooit zóveel kinderen gehad met psychische problemen.” 

“Het gebeurt regelmatig dat zulke kinderen wegblijven van school. Ze gaan spijbelen, of ze worden vaak ziek gemeld. Dat kan een signaal zijn dat er iets mis is. Op zo’n moment komen wij in beeld. We gaan met het kind en de ouders in gesprek: wat maakt dat je niet naar school wilt? Soms wordt iemand gepest, soms zit iemand in de put, soms is er een andere onderwijsvorm nodig.” 

“Waar help je dit kind nu écht mee? Daar zoeken we naar. Meestal doen we dat samen met leraren en hulpverleners. En natuurlijk met de ouders en de jongere zelf. Je moet creatief durven denken. Pas hadden we een jongen die superslim was, maar door een chronische ziekte bijna niet naar school kon. Voor hem vonden we een andere werkvorm. En er was een meisje dat vastliep in haar opleiding. Na een schoolwissel bloeide ze op. Daar doe je het voor.”

Vanwege de privacy van de jongeren zijn de voorbeelden iets aangepast.

Uw Reactie
Uw Reactie