Grondwet Artikel 4 | Kiesrecht

In onze Grondwet staat waar alle burgers recht op hebben. En ook: wat de regels zijn voor goed samenleven. Mensen die in Apeldoorn wonen of werken, vertellen wat deze wet betekent in hun dagelijks leven. Dit keer: Noah Terpstra, medewerker ontwikkeling jeugdparticipatie, over artikel 4.

“‘Ik probeer mensen weer met elkaar te verbinden’”
Noah Terpstra
Noah Terpstra, medewerker ontwikkeling jeugdparticipatie. Fotograaf: Rob Voss

‘Iedere Nederlander mag deelnemen aan verkiezingen’

“Ik had als 16-jarige best willen stemmen, want ik was heel maatschappelijk bewust. Ik weet nog dat ik vrienden en familieleden in die tijd gevraagd én ongevraagd stemadvies gaf. Toen ik op m’n 18e eindelijk in het stemhokje stond, vond ik dat heel bijzonder. Ik heb het rode potlood nog. Natuurlijk maakt die ene stem maar een klein verschil. Toch is het een kans om bij te dragen aan een betere samenleving.”

“Misschien werk ik daarom met zoveel plezier aan het begeleiden van de Apeldoornse Jongerenraad: ik had ook graag in zo’n raad willen zitten. Het is hartstikke belangrijk dat de mening van jongeren wordt gehoord. Natuurlijk zijn lang niet alle jongeren politiek bewust. Maar bijna allemaal hebben ze wel een visie op bepaalde problemen in de maatschappij. Soms snappen 14-jarigen al echt heel goed hoe de samenleving werkt.”

“Onze Jongerenraad is de grootste van Nederland: ongeveer 50 jongeren tussen de 14 en 21 jaar. Sommige willen later graag de politiek in. Voor hen is dit een manier om daar alvast aan te proeven. Andere willen gewoon iets bijdragen aan de samenleving. Er zijn ook jongeren die ergens tegenaan gelopen zijn en dat willen veranderen. Bijvoorbeeld iets in de jeugdzorg.”

“De kracht van onze Jongerenraad is dat jongeren echt in gesprek gaan met ambtenaren en lokale politici. Ze denken mee over allerlei thema’s. Zoals de ontwikkeling van de binnenstad: waar zouden ze bijvoorbeeld speel- of hangplekken willen? Zo proberen we de kloof tussen jeugd en politiek kleiner te maken. En dat merken deze jongeren: er wordt echt naar hen geluisterd.”

Benieuwd wat de Jongerenraad doet? Lees er meer over op de jongerenraad pagina.
Je kunt ze ook volgen op Instagram: @jongerenraadapeldoorn

Uw Reactie
Uw Reactie