Grondwet Artikel 9 | Recht om te betogen

In onze Grondwet staat waar alle burgers recht op hebben. En ook: wat de regels zijn voor goed samenleven. Mensen die in Apeldoorn wonen of werken, vertellen wat deze wet betekent in hun dagelijks leven. Dit keer: Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn, over artikel 9.

“‘In principe mogen demonstraties altijd, tenzij het écht te riskant is’”
Ton Heerts
Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn. Fotograaf: Dimmen van Otterloo

‘Iedereen heeft het recht om in het openbaar te demonstreren’

“Om te demonstreren heb je geen vergunning nodig, het mag gewoon. We willen wel dat je je van tevoren even bij de gemeente aanmeldt. Want het moet wel veilig gebeuren en binnen de grenzen van de wet. Daar maken we samen goede afspraken over.”

“Burgemeesters mogen een demonstratie verbieden. Daar moeten echt heel goede redenen voor zijn. Die hebben te maken met verkeersveiligheid, openbare orde en gezondheid. Alleen als er aanwijzingen zijn dat één van die drie in gevaar komt, kunnen demonstraties verboden worden. Maar in principe mogen ze altijd, tenzij het echt té riskant is.”

“Soms zijn er aanwijzingen dat het verkeerd zou kunnen gaan. Dan nog kijk ik eerst – met de organisatie en de politie – of er manieren zijn waarop er tóch veilig gedemonstreerd kan worden. Want we hebben het hier wel over een grondrecht. Die rechten zijn er niet voor niets: ze zijn de basis van onze democratie en onze rechtsstaat. Het is mijn plicht om die te dienen en te bewaken.”

“Ik heb tot nu toe één demonstratie verboden. Dat ging om een demonstratie tegen de islam, op de stoep van een moskee. Op sociale media werd vooraf opgeroepen de koran te vernietigen. Zoiets is voor gelovigen enorm beledigend. Met een beroep op de vrees voor ‘wanordelijkheden’ – zoals dat officieel heet – heb ik de demonstratie toen op het laatste moment verboden.”

“Ook in coronatijd hebben we in Apeldoorn een aantal grote demonstraties toegestaan. Dat was soms best spannend, maar ze zijn allemaal goed verlopen. Daar ben ik trots op. Want daar draait het om in een democratie: ruimte geven aan de standpunten van iedereen, ook als je het er niet mee eens bent.”

Lees meer over het melden van een demonstratie.

Uw Reactie
Uw Reactie