Mobiliteitsvisie

We werken de komende jaren hard om de binnenstad aantrekkelijker te maken vanuit het ontwikkelperspectief de binnenstad als Stadspark.

De bereikbaarheid van het hart van de stad

Ruimte voor wonen en werken in een groene, parkachtige omgeving. In dit plan spelen nieuwe vormen van mobiliteit een belangrijke rol. De auto is te gast en het doorgaande verkeer krijgt in de stad zelf minder ruimte. Dat vraagt ook een visie op hoe we omgaan met mobiliteit in de binnenstad. Wat betekenen de toekomstplannen voor voetgangers, fietsers, autoverkeer, parkeren en het openbaar vervoer in de stad?

Deze onderwerpen beschrijven we in de nieuwe mobiliteitsvisie. Hierin geven we een beeld hoe wij de nieuwe bereikbaarheid van de binnenstad zien. Deze visie is opgesteld met de input van onze partners die betrokken zijn bij de binnenstad.

Bekijk de mobiliteitsvisie (pdf, 6 Mb)

Wat staat er allemaal in de visie?

In de mobiliteitsvisie staat centraal dat mensen zich in de binnenstad vooral lopend of met de fiets verplaatsen. En dat de stad goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Daarnaast is de binnenstad ook goed bereikbaar voor auto’s, maar automobilisten parkeren vooral aan de rand van de binnenstad, in parkeergarages. Auto’s zijn ‘te gast’ en krijgen in de stad zelf minder ruimte. Parkeren op maaiveld (boven de grond) verschuift waar mogelijk naar parkeren in kwalitatief goede parkeergarages. In of dichtbij de parkeergarages wordt het ook mogelijk over te stappen op andere vormen van vervoer.

Uw Reactie
Uw Reactie