Transitievisie Warmte

Ook in de toekomst willen wij fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. En we willen voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. 

Onze visie en aanpak

De opwarming van de aarde zorgt voor klimaatveranderingen, met meer drogere periodes en hevige regenbuien. Ook in onze gemeente merken we dat al. We kunnen deze klimaatveranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot kleiner te maken.

Duurzame warmte voor onze toekomst

Ons doel is dat we in 2050 alle energie die wij in Apeldoorn gebruiken, lokaal opwekken. Energieneutraal dus. Daarom gaan we zoveel mogelijk energie besparen en duurzame energie opwekken. Ook gaan we woningen en gebouwen op een andere manier verwarmen en we gaan elektrisch koken.
Nu gebruiken veel woningen en gebouwen nog aardgas. Dit is een fossiele brandstof, er komt CO₂ vrij als je het verbrandt en dat de voorraad op kan raken. De overstap naar duurzame warmte – de warmtetransitie – is dus nodig en belangrijk. Een stap hiervoor is het maken van een Transitievisie Warmte. Dit doen alle gemeentes in Nederland.

Aanpak

De Transitievisie Warmte (pdf, 5 Mb) vertelt hoe wij de overgang – de ‘transitie’ – naar duurzaam verwarmen in grote lijnen voor ons zien. Dit is geschreven met partners (de Woonmensen, Ons Huis, De Goede Woning, Mooiland, Veluwonen, Liander, deA) en met inwoners. We schetsen in vogelvlucht de route tot 2050. En we beschrijven al duidelijk hoe we de eerste 10 jaar aan de slag gaan. Het is een grote opdracht en het biedt kansen. Zoals kans op extra banen, innovatie en mogelijkheden voor opleidingen. Het is een kans om het wonen en werken in onze buurten prettiger en comfortabeler te maken. We hebben veel werk te verzetten.

Apeldoorn telt 72.000 woningen en 9.200 gebouwen. Een aantal buurten wordt al duurzaam verwarmd, zoals Zuidbroek en Groot Zonnehoeve. De meeste dus nog niet. Gelukkig zien we dat de warmtevraag – dat is de hoeveelheid energie die nodig is voor deze gebouwen – de afgelopen jaren is gedaald. Dat komt omdat we woningen steeds beter isoleren. Isolatie is dan ook een belangrijk onderdeel in ons plan van aanpak.

We gaan voor elke buurt mogelijke oplossingen onderzoeken. De ene keer is dat een oplossing voor een woning, zoals een warmtepomp. De andere keer is het een oplossing voor de hele buurt, bijvoorbeeld een warmtenet. Voor nieuwbouw maken we aparte afspraken.

Plannen

Spoor 1: Isoleren, ventileren en besparen

Hoe beter een woning geïsoleerd is, hoe minder energie er nodig is. Daarom zetten we eerst actief in op dit spoor. Ventileren is hierbij ook belangrijk. We helpen bewoners en gebouweigenaren met tips, advies en geschikte financiële maatregelen om hun woningen te isoleren of alvast op aardgas te besparen.

Spoor 2: Starten met de uitvoeringsplannen

We maken samen met de buurt een plan voor de overstap op duurzame warmte. Alle buurten zijn verdeeld in vier tijdvakken, tussen nu en 2050. Eerst komen buurten aan de beurt waar we al goede oplossingen voor hebben. Dit is tijdvak 1, hier starten we met de wijken van de toekomst. In andere tijdvakken volgen buurten waar nú nog geen oplossing voor is.

Spoor 3: Beleid, onderzoek en innovatie

Duurzame warmtetechniek is op dit moment nog erg duur. De mogelijkheden blijven zich ontwikkelen. Daarom doen we de actief mee in onderzoek en innovatie. Voor bedrijven in Apeldoorn liggen hier mooie kansen.

Samen op weg

De sleutel voor een goede overstap op duurzame warmte is dat we het met elkaar doen. Inwoners, gemeente, ondernemers en organisaties: iedereen kan z’n schouders eronder zetten. Met z’n allen kunnen we ontdekken wat de beste wegen zijn. En samen gaan we aan de slag.

De gemeente houdt hierbij het overzicht. Bewoners en bedrijven kunnen meedenken, meebeslissen en meedoen. Woningcorporaties en de netbeheerder werken volop mee aan het uitdenken en uitvoeren van de klus. En energiecoöperatie deA is actief betrokken als inspirator en adviseur.

Transitievisie Warmte lezen

U kunt de Transitievisie Warmte digitaal lezen (pdf, 5 Mb). Op het Stadhuis vindt u een uitgeprint exemplaar van de Transitievisie Warmte. 

Tot en met 20 oktober kon iedereen een zienswijze inleveren.  Alle reacties nemen wij mee in een inspraaknota. Na de ter inzage periode geven we een aangepaste versie van de Transitievisie Warmte aan de gemeenteraad. Op 23 december 2021 heeft de raad een definitief besluit genomen. Elke 5 jaar komt er een nieuwe versie van de Transitievisie Warmte, zodat we kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en ervaringen.

Uw Reactie
Uw Reactie