Natuur & Duurzaamheid

Programma Energietransitie 2023 - 2030

De opwarming van de aarde zorgt voor klimaatveranderingen, met meer drogere periodes en hevige regenbuien. Ook in onze gemeente merken we dat al. We kunnen deze klimaatveranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot kleiner te maken.

Transitievisie Warmte

Ook in de toekomst willen wij fijn leven, werken en wonen in Apeldoorn. En we willen voorkomen dat de aarde te veel opwarmt. We kunnen deze klimaatveranderingen afremmen door onze CO2-uitstoot kleiner te maken. Lees hier meer over hoe we dit willen doen.

Beheerplan Berg en Bos

De wijk Berg en Bos is een bijzondere wijk met diverse specifieke kenmerken. Het beheerplan geeft richting in de manier van beheren en geeft duidelijkheid of de huidige situatie in stand gehouden, hersteld of gewijzigd moeten worden.

Groenplan en eco-gids

Apeldoorn is een groene gemeente. Ons beleid om dit te onderhouden en te beheren hebben we vastgelegd in ons Groenplan en de Eco-gids.

Uw Reactie
Uw Reactie