Kansrijke start

Kansrijke Start is een landelijk programma waarin aandacht wordt gevraagd voor de eerste duizend dagen van kinderen.

Gezondheid in de eerste duizend dagen

Kinderen verdienen het om alle kansen te krijgen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Maar sommige kinderen hebben een valse start; ze worden te vroeg geboren of hebben een te laag geboortegewicht. De gezondheid van een kind voor, tijdens en na de geboorte blijkt bepalend. Het is een belangrijke voorspeller van mogelijke lichamelijk en mentale problemen later in het leven.

Bewuste keuzes

Zwanger worden kan het beste een bewuste keuze zijn. Past de opvoeding van een kind op dit moment in je leven? Heb je een plek om te wonen en voldoende inkomen om voor een kind te zorgen? In sommige levensomstandigheden, is het belangrijk om al in een vroege fase een goed gesprek te voeren met een professional. Weet men waar je dan terecht kan? En merkt de professional op tijd dat dit gesprek nodig is? Bijvoorbeeld als er psychiatrische of andere problematiek speelt, of als er geldzorgen zijn. 

Samen een netwerk vormen

In Apeldoorn is een netwerk gevormd. De partners komen uit de ziekenhuis-, geboorte-, kraam-, jeugd- en geestelijke gezondheidszorg. Ook de gemeente, MEE Veluwe, de huisartsen en Doomijn kinderopvang zijn deel van het netwerk. De partners hebben een intentieverklaring geschreven en ondertekend.

We gaan ons binnen het netwerk bezighouden met:

  1. Vroegsignalering: het beter opmerken van sociale, geestelijke en maatschappelijke problemen naast medische problemen bij (aanstaande) ouders
  2. Weten waar op tijd steun te vinden is (voor (aanstaande) zwangeren en zorgverleners. Goede informatievoorziening > centraal punt rondom de zwangerschap (voor, tijdens en na)

Partners van het netwerk komen een paar keer per jaar samen.

Bent u geïnteresseerd en wilt u bij dit netwerk aansluiten? Dan kan! Neem contact op met Gerie van Rijssen via g.vanrijssen@apeldoorn.nl.

Uw Reactie
Uw Reactie