Hoe bevalt uw leven in Apeldoorn?
Hoe bevalt uw leven in Apeldoorn?

Daar zijn wij als gemeente Apeldoorn erg benieuwd naar! Wat vindt u bijvoorbeeld van de verkeersveiligheid in uw buurt? En zijn er genoeg speelplekken?

Buurtbelever 2022!

De buurtbelever kan niet meer ingevuld worden. De resultaten worden de eerste helft van 2023 bekend gemaakt.

Animatie BuurtBelever.

Wat levert de Buurtbelever op?

De Buurtbelever is een grootschalig onderzoek naar de leefbaarheid in de verschillende buurten en dorpen van Apeldoorn. Thema’s die in de Buurtbelever aan bod komen zijn bijvoorbeeld wonen, gezondheid, veiligheid, verkeer, duurzaamheid en de sociale leefomgeving. De resultaten van het onderzoek gebruiken we voor van nieuw beleid.

In een aantal gebieden heeft dit al geleid tot het maken van een vitaliteitsagenda in overleg met de bewoners. Hierin staan plannen en actiepunten voor verbetering van een buurt of dorp in de komende 10 jaar. Benieuwd hoe een vitaliteitsagenda eruit ziet? Kijk dan op de pagina apeldoorn.nl/vitaliteitsagenda.

Buurtbelever 2020

Het Buurtbelever onderzoek vindt nu voor de tweede keer plaats in de gemeente Apeldoorn. Het eerste onderzoek vond plaats in 2020. In dat jaar hebben zo’n  6300 inwoners meegedaan aan de Buurtbelever. Met dit aantal deelnemers hebben we veel informatie kunnen ophalen over de leefbaarheid op verschillende plekken in de gemeente Apeldoorn.

Benieuwd naar de eerdere resultaten? Met deze online tool kunt u de resultaten voor uw buurt of dorp bekijken.  Daarnaast waren er verschillende algemene bevindingen. Hieronder staat een selectie.

Bevindingen 2020

  • De Apeldoorner is tevreden over zijn of haar woonomgeving (7,9), maar ziet dit in de laatste jaren achteruitgaan.
  • De waardering voor verkeersveiligheid is enorm gegroeid; van een 5,5 in 2009 naar een 7,1 in 2020. 
  • Het merendeel (89%) van de inwoners voelt zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid in zijn of haar buurt. Het is dan ook niet zo gek dat Apeldoorners erg sociaal betrokken zijn, o.a. in de vorm van mantelzorg, vrijwilligerswerk of andere manieren die bijdragen aan het welzijn van een ander.
  • Wat betreft lokale democratie valt er veel winst te behalen op het gebied van informeren. “Inwoners willen meer betrokkenheid”. Inwoners willen met name beter worden geïnformeerd.
  • We fietsen steeds meer en dus dient er meer aandacht uit te gaan naar de veiligheid en het veiligheidsgevoel van fietsers. Deze is nog relatief laag.
  • In vergelijking tot Nederland en andere gemeenten scoren we goed op gezondheid en leefstijl. Echter zien we dat ook hier nog veel winst op valt te behalen, o.a. op het eenzaamheidsgevoel. 
Uw Reactie
Uw Reactie